IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Kwaliteit- en milieubeleid

ISO 9001 en ISO 14001

Imog wenst vanuit haar zorg voor een duurzame ontwikkeling en samenleving een voortrekkersrol te spelen inzake milieubeleid. Hieronder wordt een duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie in Zuid-West-Vlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer voor alle afvalstoffen verstaan. Imog zet daarvoor op een kostefficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve wijze dienstverleningen op zodat onze gemeentes-vennoten afval kunnen voorkomen, grondstoffen recupereren en hernieuwbare energie ontwikkelen.

Imog is dan ook ontzettend trots dat Imog Harelbeke en Imog Moen het ISO 9001 en ISO 14001 certificaat behaald hebben. Het continu verbeteren op vlak van veiligheid, milieu en kwaliteit wordt nu gewaarborgd door het managementsysteem. 

Klik hier om het handboek voor kwaliteits- en milieumanagementsysteem - ISO 9001 en ISO 14001 er op na te lezen.

De meetkamer

Als afvalverwerkingsbedrijf draagt Imog de kwaliteit van het milieu hoog in het vaandel. Daarom houdt Imog de opgemeten waarden en normen nauwlettend in het oog.

Hieronder kan je een recent overzicht terugvinden van de luchtkwaliteit in Harelbeke, met de verbrandingsinstallatie en de opbrengst van de 3 hectare zonnepanelen in Moen. De cijfers worden zo veel mogelijk up to date gehouden.

De luchtkwaliteit in Harelbeke

De waarden "< kleiner dan" zijn waarden beneden de detectielimiet van de meetapparatuur.

(*) metingen door erkend labo TAUW.  

augustus 2022

toegelaten waarden Vlarem (vergunning*)

gemeten in schouw*

Debiet

Nm3/h

69.100

O2

vol%

15,1

H2O

vol%

17,3

HF

1 mg/ Nm3

< 0,08

ZWARE METALEN

Cd + TI

0,05 mg/ Nm3

< 0,01

Hg

0,05 mg/ Nm3

 < 0,005

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn

0,5 mg/ Nm3

0,047

NH3

10 mg/ Nm3

5,2

Dioxines en furanen

0,1 ng TEQ/ Nm3

< 0,005

De geproduceerde energie in 2020

Productie verbrandingsinstallatie : 29.185.742 kWh
Zonnepanelen daken Harelbeke : 62.508,75 kWh
Warmtenet met Nerva Harelbeke : 1.005.342 kWh
Warmtenet ‘Kuurne-Harelbeke’ : 2.725.300 kWh

Stortgasmotor in Moen : 920.382,31 kWh
Zonnepanelen op de grond in Moen : 282.560,98 kWh
Zonnepanelen daken Moen : 268.014,6 kWh
Zonnepanelen op boerderij Moen : 282.333,42 kWh