IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Kwaliteit- en milieubeleid

ISO 9001 en ISO 14001

Imog wenst vanuit haar zorg voor een duurzame ontwikkeling en samenleving een voortrekkersrol te spelen inzake milieubeleid. Hieronder wordt een duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie in Zuid-West-Vlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer voor alle afvalstoffen verstaan. Imog zet daarvoor op een kostefficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve wijze dienstverleningen op zodat onze gemeentes-vennoten afval kunnen voorkomen, grondstoffen recupereren en hernieuwbare energie ontwikkelen.

Imog is dan ook ontzettend trots dat Imog Harelbeke en Imog Moen het ISO 9001 en ISO 14001 certificaat behaald hebben. Het continu verbeteren op vlak van veiligheid, milieu en kwaliteit wordt nu gewaarborgd door het managementsysteem. 

Klik hier om het handboek voor kwaliteits- en milieumanagementsysteem - ISO 9001 en ISO 14001 er op na te lezen.

West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

Vorig jaar ondertekende zowel de site in Harelbeke als de site in Moen, het West-Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen (een samenwerking van POM W-Vl, Voka Kamer van Koophandel en Bureau Veritas). Het uitgangsprincipe van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is het vrijwillig streven naar continue verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door systematisch economische, milieu en sociale overwegingen – de drie P’s (People-Planet-Profit) – op een geïntegreerde en coherente manier in de volledige bedrijfsvoering op te nemen. Open communicatie en dialoog met alle relevante stakeholders maakt deel uit van dit proces. 

De meetkamer

Als afvalverwerkingsbedrijf draagt Imog de kwaliteit van het milieu hoog in het vaandel. Daarom houdt Imog de opgemeten waarden en normen nauwlettend in het oog.

Hieronder kan je een recent overzicht terugvinden van de luchtkwaliteit in Harelbeke, met de verbrandingsinstallatie en de opbrengst van de 3 hectare zonnepanelen in Moen. De cijfers worden zo veel mogelijk up to date gehouden.

De luchtkwaliteit in Harelbeke

De waarden "< kleiner dan" zijn waarden beneden de detectielimiet van de meetapparatuur.

(*) metingen door erkend labo TAUW.  

maart 2017

toegelaten waarden Vlarem (vergunning*)

gemeten in schouw*

Debiet

Nm3

83.200

O2

vol%

13,45

H2O

vol%

18,4

totaal stof

10 mg/ Nm3

< 0,5

 

ZWARE METALEN

Cd + TI

0,05 mg/ Nm3

< 0,01

Hg

0,05 mg/ Nm3

 < 0,005

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn

0,5 mg/ Nm3

0,025

NH3

10 mg/ Nm3

2,5

Dioxines en furanen

0,1 ng TEQ/ Nm3

< 0,005

 

De totale geproduceerde elektriciteit in 2016 = 31.892 MWh

De opbrengst van de eerste halve hectare zonnepanelen in Moen kan je hier constant opvolgen. 

Productie verbrandingsinstallatie: 29.304.140 kWh 

Zonnepanelen daken Harelbeke: 63.296 kWh

Warmtenet met Nerva Harelbeke: 927.075 kWh

Stortgasmotor in Moen: 1.726.120 kWh

Zonnepanelen  in Moen: 799.196 kWh