IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Selectieve inzameling

De selectieve inzameling van recupereerbare afvalstoffen blijft uiterst belangrijk binnen ons afvalbeleid. Er worden immers nog steeds enorme hoeveelheden huishoudelijk afval geproduceerd. Om die afvalfracties selectief in te zamelen, moeten nog meer mensen gaan sorteren, uiteraard volgens de juiste regels. Want elke verpakking die correct wordt gesorteerd, kan gerecycleerd worden en krijgt dus een nieuwe bestemming. Zo besparen we met z’n allen basisgrondstoffen. Bovendien beheren we op een efficiënte manier ons afval.


Via het containerpark

Afval kan op een eenvoudige manier correct aangeboden en gesorteerd worden op het containerpark in je stad of gemeente. Over de jaren heen zijn de containerparken uitgegroeid tot echte state-of-the-art recyclageparken. Met meer dan 40 in te zamelen afvalfracties, een uitgebreide weeginfrastructuur en ruime openingsuren zijn ze een centrale pijler die bijdraagt tot de uitstekende resultaten die Vlaanderen neerzet inzake selectieve inzameling. Ruim 70% van ons afval wordt opnieuw grondstof waardoor we natuurlijke rijkdommen besparen. Per jaar betekent dit in de Imog-regio zo 75 miljoen kg grondstoffen, of 318 kg per inwoner.

Raadpleeg hier de voorwaarden voor de aanvoer van afval naar de containerparken.

Huis-aan-huis ophaling

Ook via de huis-aan-huis ophaling kan op een heel eenvoudige manier afval worden opgehaald. Hieronder valt de wekelijkse ophaling aan huis voor het restafval en de tweewekelijkse ophaling voor PMD en P&K. Deze hoge frequentie zorgt voor extra comfort. De respons bij de bevolking is hierdoor uitermate groot en dit initiatief kan terecht een succes worden genoemd.

Raadpleeg hier de specificaties voor de huis-aan-huis ophaling.

Extra ophaling aan huis

Imog helpt je graag. Laat daarom je afval thuis ophalen. Imog biedt hiervoor een uitgebreide dienstverlening: de tuinafvalbak voor het groenafval, de groenzak voor je eenmalige groenafval of de puinzak die handig is bij het klussen. Ook bij afbraakwerken met asbestcement ben je bij Imog aan het juiste adres. Een oude kachel, tafel, stoelen of een grote staande lamp die beschadigd zijn? Maak hiervoor een afspraak bij Imog en die haalt tegen betaling het grof vuil op.

Raadpleeg hier de mogelijkheden voor de extra ophalingen aan huis.

Glasbollen

291. Dat is het aantal glasbollen dat in de Imog-regio straten en pleinen siert. Een korte rekensom maakt ons duidelijk dat er zo tot 1 glasbol per 1.000 inwoners ter beschikking staat. De bewoners kunnen zo gemakkelijk en dicht bij huis altijd hun glazen flessen en bokalen kwijt.

Raadpleeg hier de locaties van de glasbollen in de regio.