IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
VALORMET

Uit afvalverbranding komen 3 residumaterialen vrij: bodemassen, vliegassen en de filterkoeken van de rookgasreiniging. In de verbrandingsinstallatie zelf worden uit de bodemassen reeds de ferro’s met een overbandmagneet uitgesorteerd. De rest van de bodemasssen gaat naar de deponie cat. 2. in Moen, waar ze worden ingezet voor de aanleg en de wegeniswerken op de stortplaats.

Uit testen blijkt dat er ook nog heel wat non-ferro’s (zink, koper, aluminium, …) uit de bodemassen zouden kunnen worden gerecupereerd. Op de site in Moen werd een installatie geplaatst voor de bijkomende uitsortering van de non-ferro’s. De restcapaciteit van deze installatie moet dan ook worden ingevuld en hiervoor is er een overeenkomst met IVOO. Ook het transport vanuit de IVOO-regio gebeurt via Imog-transport.