IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Sortering grof vuil en houtafval

Het beleid van Imog is er steeds op gericht het afval optimaal te sorteren om een maximum aan materialen te recupereren en de te verbranden en te storten fractie minimaal te houden.

Het sorteercentrum voor houtafval en grof vuil vormt een sterke schakel binnen de geïntegreerde afvalverwerking van Imog. Grof vuil en houtafval bevatten kostbare grondstoffen die kunnen worden gerecupereerd. Door verkleining en verdere sortering wordt een optimaal hergebruik verkregen. Daardoor zal de overblijvende hoeveelheid afval uit het gesorteerde houtafval en grof vuil dat moet gestort worden, drastisch verminderen.

Het binnenkomende afval wordt na voorsortering doorheen een mobiele verkleiningsinstallatie geloodst. Door verkleining bekom je een betere verdere sortering zodat een optimaal hergebruik wordt verkregen.

Het afval wordt gescheiden in verschillende fracties, zoals:

  • metalen
  • hout
  • kunststoffen
  • inerte bodemmaterialen
  • groenafval
  • niet-recupereerbare niet-brandbare stoffen 
  • niet-recupereerbare brandbare stoffen

De eindproducten worden nadien verder hergebruikt als grondstof bij recyclagebedrijven, zoals bijv. de spaanderplaatindustrie.

De grof vuillijn

Het grof vuil wordt via de verkleiner (voorbreker) gereduceerd. De magneten verwijderen de metalen uit het grof vuil. In de sorteercabine worden diverse stoffen verwijderd (nl. AEEA-materiaal, elektrische kabels, non-ferro materiaal, folies, KGA, gemengde kunststoffen, PVC en samengesteld hout).

De houtafvallijn

Via het containerpark worden 3 soorten hout ingezameld: onbehandeld, behandeld en samengesteld hout. In de sorteerinstallatie in Moen wordt het houtafval verkleind en vervolgens manueel en mechanisch gesorteerd. Het hout wordt via de verkleiner (voorbreker) gereduceerd. De magneten verwijderen de metalen uit het houtafval. In de sorteercabine worden diverse stoorstoffen verwijderd. De schudzeef scheidt het zand, aarde en de kleinere houtfracties. De tweede breker breekt de grovere houtdelen in fijne houtspaanders. Door de zeefinstallatie ontstaan 2 fracties: 0-30 mm houtplaketten en 30-80mm houtplaketten. Hieruit wordt het non-ferromateriaal (aluminium, zink…) verwijderd door middel van het non-ferro apparaat. Op de houtverwerkingsinstallatie is een stofafzuiging voorzien.

Het onbehandeld hout kan nadien gebruikt worden bij de productie van spaanderplaten. Geverfd en gelakt hout kan dienst doen als brandstof in kolencentrales of in de keramische industrie. Momenteel worden de houtplaketten aangewend om als biomassa gebruikt te worden voor de productie van groene stroom.