IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
SEDIVAL

Eén van de nieuwste activiteiten binnen het Imog-Masterplan is de afwerking van de bestaande stortplaats in combinatie met een behandelingscentrum voor onderwaterbodem. De bestaande stortplaats werd afgewerkt volgens de geldende wetgeving. Bovenop de afgesloten stortplaats heeft THV Jan De Nul - Envisan vervolgens een behandelingscentrum voor onderwaterbodem ingericht. Deze site kreeg de naam ‘Sedival’ of anders gezegd ‘Valorisatie van Sediment’. Hierbij worden niet-gevaarlijke sedimenten die ontstaan bij het vrijmaken van bevaarbare waterlopen natuurlijk ontwaterd. De ontwatering gebeurt enerzijds door verdamping en anderzijds door afvoer van overtollig water naar de waterzuiveringsinstallatie van Imog. Deze behandelingstechniek wordt ook wel ‘laguneren’ genoemd. De vrijgekomen niet-verontreinigde en ontwaterde gronden worden dan zoveel mogelijk hergebruikt als bodem of bouwstof.