IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Logistieke zone

Er  werd een ‘logistieke zone’ in eigen beheer uitgebouwd onder begeleiding van het Studiebureau Snoeck & Partners. De logistieke zone is een belangrijk gegeven binnen het totale Masterplan van de site in Moen. Het  wordt de locatie waar o.a. de containers zullen worden opgesteld, maar ook de voertuigen. Na het nivelleren van het terrein werd de groengordel voorzien die hierdoor een fysische barrière zal vormen tussen de buren en de exploitaties. Er werd een  fundering voorzien met  bovenop een verharding met betonplaten en steenslag.