IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
KGA-clustering

KGA (Klein Gevaarlijk Afval) omvat gevaarlijke afvalstoffen die een speciale behandeling vereisen en dat zowel bij inzameling, opslag als voor een milieuverantwoorde wijze van recyclage of verwijdering.

Het Klein Gevaarlijk Afval waarover hier sprake is, is het afval dat vrij komt in een gewoon huishouden. Het gaat hier dus om producten die schijnbaar dagelijks worden gebruikt, denk maar aan parfum, verfresten, wc-reinigers, bleekwater, enz.

Zelden sta je er bij stil dat het gaat om chemische producten die bij onvoorzichtig handelen gevaar kunnen opleveren. Ook die producten worden ooit afval. Wanneer deze afvalfractie niet veilig wordt ingezameld, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de mens en het milieu.

KGA-overslagstation in Moen

In 1993 werden alle containerparken voorzien van een chemiekluis. Het daar aangeleverde KGA wordt gesorteerd en afgevoerd naar het KGA-overslagstation in Moen. Daar wordt het geheel nagesorteerd, geïnventariseerd en geclusterd in ASP-containers. De ultieme verwerking gebeurt bij gespecialiseerde bedrijven.