IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Groencompostering

Het groenafval afkomstig van particulieren, tuinbedrijven en de gemeentes komt - al dan niet via een tussenstop op het containerpark - terecht op de Imog-site in Moen. De composteringsinstallatie verwerkt er dit groenafval - dat bestaat uit snoeihout, bladeren, haagscheersel, boomstronken en gazonmaaisel - tot waardevolle compost. Jaarlijks is de ruim 30.000 ton groenafval goed voor zo’n 10.000 ton Vlaco-compost.

In de composteringsinstallatie gebeurt de compostering op een verharde waterdichte vloer, voorzien van afwateringssystemen voor de afvoer van percolaatwater. Een verharde vloer is noodzakelijk door de natte wintermaanden en het vele op en af rijden van machines. Bovendien ontstaat er op die manier geen verontreiniging in de compost tijdens het omzetten.

Het groenafval wordt achtereenvolgens gemengd, verkleind en regelmatig omgezet. De laatste weken van het proces gebeuren volledig overkapt. Dat om de laatste fase van de compostering toch niet bloot te stellen aan invloeden van buitenaf, maar ook om eventuele geurhinder ‘binnenshuis’ te houden. De compost wordt dan verder afgezeefd op de gewenste grootte in de computergestuurde affinagelijn. De temperatuur loopt tijdens het proces zodanig op dat alle ziektekiemen en onkruidzaden onschadelijk worden gemaakt.

Vlaco-label

Het Vlaco-label garandeert overigens de gebruiker een compost van onberispelijke kwaliteit. Vlaco-compost is rijk aan voedingsstoffen en sporenelementen en heeft een hoog gehalte aan organische stof. Bovendien is dit zwarte goud volledig vrij van onkruidzaken en ziektes.