IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Deponie

De inrichting en exploitatie van een categorie 1 en 2 stortplaats in Moen startte in 1986. Het betreft hier een sterk gereglementeerde en professionele bezigheid. Zo kunnen alle garanties geboden worden aan milieu aan natuur. Sterk verkleinen en compacteren, goed afdekken en zorgen voor een efficiënte waterhuishouding zijn essentiële elementen voor een goede stockage.

Een vleugje geschiedenis

De site in Moen was oorspronkelijk een ontginningszone van Yperiaanse klei voor de keramische industrie. Na de ontginning van de site bleef er letterlijk een grote put achter, wat toen beschouwd werd als een ideale plaats voor het lukraak storten van huishoudelijk en industrieel afval. Met de komst van OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) en de sanering van alle stortplaatsen in Vlaanderen, werd de exploitatie van het afvalterrein in 1986 overgedragen aan Imog, die onmiddellijk timmerde aan een gecontroleerde stortplaats. Tegenwoordig bedraagt de totale oppervlakte van het stort 5 hectare en een bijkomende 11 hectare wordt nog steeds ontgonnen van klei. Uiteraard is het de bedoeling om het afval zoveel mogelijk te sorteren, te recycleren of te hergebruiken en zo weinig mogelijk te storten. Momenteel beschikt Imog nog over een stortplaats categorie 2, voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.

De natuurlijke waterzuivering

Het vervuilde percolaatwater uit de stortplaats wordt via een drainagesysteem opgepompt naar de waterzuivering, waar eerst de koolwaterstofafscheider het grof materiaal en de bovendrijvende oliën en vetten (koolwaterstoffen) tegen houdt. Daarna gaat het water naar een waterput die als buffer dient tijdens het vullen van de WITOXen. Hier wordt het percolaat belucht en krijgt het tijdens de rustperiode de kans om slib te bezinken.

De natuurlijke biologische zuivering werkt volgens het principe van macrofyt en helofyt. Via 2 bekkens met diverse plantensoorten en een grindbed wordt het water gezuiverd, waarna het terechtkomt in 4 helofytenbekkens. De daar aanwezige wortels van de moeras- en andere waterplanten ontdoen het afvalwater verder van stikstof, fosfor, zware metalen en stoffen in suspensie.

Het gezuiverde water wordt na het reinigingsproces zoveel mogelijk aangewend binnen de diverse processen in Imog. Toepassing tijdens het composteringsproces of bij stofpreventie zijn hiervan enkele frequente voorbeelden.

30 jaar nazorg

Onder gecontroleerd storten verstaat Imog onder andere het veilig opbergen van het afval. Door de ondoordringbare kleilaag, de folielaag op de bodem, de ondoordringbare cementbentonietwand rondom de site en als eindafdeklaag de ondoordringbare klei en folie kunnen we stellen dat het vuil volledig geïsoleerd is. Als het stort volledig is afgewerkt, dient er nog 30 jaar nazorg te gebeuren, waardoor Imog onderstaande controles nog zeker 30 jaar lang zal uitvoeren.

Deze inspectie omvat volgende elementen:

  • de bentonietwand: de waterondoorlatende cementwand.
  • de pompputten: die zorgen dat het gevormde percolaatwater via een drainagesysteem wordt opgepompt naar de waterzuiveringsinstallatie.
  • de ontgassingsschachten: het gevormde stortgas wordt frequent opgevolgd door een extern labo.

Het stort dat stilaan wordt afgedekt, wordt nu al voor een groot deel beplant met zonnepanelen om elektriciteit te produceren.