IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
In Moen

De site van Imog in Moen, die overigens ruim 27 hectare omvat, biedt plaats aan tal van exploitaties. De deponie met natuurlijke waterzuivering staat aan de basis van de site in Moen. Niet gevaarlijk afval dat niet meer kan worden voorkomen, hergebruikt of gerecupereerd, wordt hier onder strenge normen gestort. Op een deel van het reeds afgewerkte stort sieren nu al ruim 1,5 hectare photovoltaïsche cellen de show.

Bovenop het afgewerkte deel van de stortplaats werd een lagunering voor onderwaterbodem ontwikkeld.

Het stortgas dat zich in de stortplaats vormt, wordt in een stortgasmotor omgezet in groene warmte en elektriciteit.

Om zo weinig mogelijk materiaal te storten werd een bodemopschoningsinstallatie geplaast die de metalen uit de te storten verbrandingsassen recupereert.

In de sortering wordt afwisselend grof vuil en houtafval behandeld. Zo wil Imog een maximum aan materialen recuperen. De groencompostering zorgt er dan weer voor de productie van een nieuwe grondstof. Tuinafval wordt in deze uitgebreide compostering verwerkt tot compost, goed voor een jaarlijkse omzet van zo'n 10 miljoen kg.

Met het biomassacentrum speelt Imog in op de vraag van de markt naar een grondstof voor groene energie. Hout wordt in de sorteerinstallatie ontijzerd, verkleind en opgeschoond. Dit opgeschoonde hout dient niet alleen als grondstof voor de spaanderplaatindustrie, maar kan ook ingezet worden als energiebron.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) is een gevaarlijke afvalstof die een speciale behandeling vereist bij zowel inzameling, opslag als voor een milieuverantwoorde wijze van recyclage of verwijdering. De KGA-clustering in Moen staat garant voor een correcte stockage voor de afvoer naar gespecialiseerde bedrijven.

Voor de aan- en afvoer van alle materialen werd voorzien in een eigen laad- en loskade. Hiermee werkt Imog mee aan de Modal shift van transport over water i.p.v. de weg.