IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
VALORZIS

De afvalverbrandingsinstallatie is gemaakt voor het verwerken van een bepaalde calorische waarde, niet voor een hoeveelheid kg’s. De laatste jaren merken we een verhoging van de gemiddelde calorische waarde van het aangeboden afval (meer plastics, minder organisch materiaal). Hierdoor kunnen er minder kg’s worden verbrand en komt er dus ruimte vrij voor toevoeging van materialen met een lage calorische waarde, waardoor de gemiddelde hoeveelheid calorische waarde daalt zonder dat er problemen zijn om een goede verbranding te verzekeren. Slib van waterzuiveringsinstallaties komt hiervoor in aanmerking. Hiervoor moet de verbrandingsinstallatie worden uitgebreid met een slibdoseringsinstallatie.