IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Afvalverbrandingsinstallatie

Het huishoudelijke afval dat niet voorkomen of gerecupereerd kan worden, wordt bij voorkeur verbrand. De verbrandingsinstallatie, die volgens de best beschikbare technieken is opgezet, verbrandt jaarlijks zo’n 65 miljoen kg restafval. De installatie is eveneens voorzien van de modernste rookgaszuivering om de uitstoot tot een minimum te beperken. De uitgebreide energierecuperatie herwint de warmte van de verbrandingsinstallatie, waardoor er zo jaarlijks voor een equivalent van 30.000 mensen energie kan worden geproduceerd.

Het runnen van een verbrandingsinstallatie is een high-tech en professionele exploitatie waarbij de strenge milieunormen steeds moeten gehandhaafd worden. Een up-to-date werking en een voortdurende inzet van alle medewerkers is hierbij onontbeerlijk. 

Hoogtechnologisch proces 

Ophaalwagens voeren wekelijks niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval aan naar de verbrandingsinstallatie, waar het afval de twee ovens voedt die werken op een gemiddelde temperatuur van 950°C. Jaarlijks wordt er zo ruim 65 miljoen kg afval verbrand, waardoor de installatie ook continue werkt: 24u op 24, 7 dagen op 7.

Tijdens het verbrandingsproces blazen krachtige ventilatoren zuurstof in de ovens waardoor extra brandstof toevoegen niet nodig is. Na dit proces treedt een hoogtechnologische rookgaszuivering in werking. Een elektrofilter, natte rookgasreiniging -waar zuren, basen en metalen uit de rookgassen en het waswater worden verwijderd-, een katalytische mouwenfilter en een DeNox zuiveren alle schadelijke bestanddelen uit de rook. Dioxines en stikstofoxides worden opgesplitst in onschadelijke bestanddelen. In de controlezaal worden alle processen nauw opgevolgd waardoor een veilige en milieuvriendelijke verbranding is gewaarborgd. De meetgegevens tonen aan dat Imog ruim de opgelegde waarden haalt en de emissies de meetbaarheidsgrens naderen. Met trots spreken we hier over een zero-emissie. De resultaten worden dan ook continue geafficheerd langsheen de openbare weg. De overgebleven assen worden na de verbranding nog nagefilterd op metalen. Het overgebleven residu wordt dan afgevoerd naar de stortplaats waar het goed gestockeerd wordt.

Van Afval tot Watt

De warme rookgassen, met een gemiddelde temperatuur van 950°C, worden na de verbranding naar de stoomketel getransporteerd waar ze water omzetten om stoom te genereren. Via een buizensysteem wordt de stoom in de turbine gestuwd die met een rotatie van 9437 toeren per minuut draait. In de aansluitende turbo-alternator met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 7,5 MVA wordt elektriciteit opgewekt. Omgerekend zorgt 2 kg afval dus voor 1kWh elektriciteit, jaarlijks goed voor een productie van ruim 32 miljoen kilowatturen. Dat komt overeen met het jaarlijks verbruik van zo’n 30.000 mensen.

Vanuit de alternator wordt de elektriciteit via transfo’s rechtstreeks op het net gezet. Vervolgens wordt de stoom in een vacuümcondensor afgekoeld en gecondenseerd tot water om opnieuw in de gesloten kringloop in te zetten. Reinigingssystemen, isolatie en omkasting zorgen ook hier voor een optimaal rendement.

Daarnaast wordt met de rookgassen uit de verbrandingsinstallatie ook warmte gerecupereerd. Na de twee elektrofilters komen de rookgassen in een warmtewisselaar terecht waar de restwarmte in de rookgassen olie opwarmt. Enerzijds warmt deze thermische olie lucht op die kan aangewend worden voor de opwarming van de verbrandingslucht, anderzijds wordt de warmte gerecupereerd voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen.

Energierecuperatie vraagt het nodige onderhoud en optimalisering. Imog breidde daarom recent haar installatie uit met een economiser, een grotere stoomdrum en een revisie van de stoomturbine. Aan de totale ontwikkeling van de energierecuperatie hangt een prijskaartje van € 11.158.100.

Lees hier het memorandum van Belgian Waste to Energy