IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Containerparkwerking

In 1987 gaf Imog de nodige impulsen tot het oprichten van de gemeentelijke containerparken. Op die manier kan het aantal te sorteren afvalfracties worden uitgebreid met een grotere selectiviteit als resultaat. Glas, steenpuin, papier, PMD, motorolie, frituurvetten, hout, isomo, wit- en bruingoed, schroot en oude kledij krijgen er via selectieve inzameling een passende bestemming. In aantal af te voeren vrachten betekent dit 18.000 eenheden. Met het Imog-initiatief van de perscontainers wordt er praktisch en milieuvriendelijk bespaard op de transportkosten. De containerparken beantwoorden aan een sociale behoefte. Zij blijven belangrijke instrumenten bij het voeren van een selectief afvalbeleid met het oog op maximale recyclage.

Het Diftar-park

We leven in Vlaanderen met veel op een kleine oppervlakte. Goed zorg dragen voor onze onmiddellijke leefomgeving is dus een absolute must. Dat betekent echter ook dat er steeds strengere milieunormen worden gehanteerd, waardoor de kosten voor afvalverwerking steeds stijgen. Om die stijgende kosten op te vangen wordt er vaker een beroep gedaan op het systeem van de vervuiler betaalt. Eerlijk is eerlijk: wie meer vervuilt, betaalt meer.

Door een verschillend tarief in te voeren voor dure en minder dure afvalsoorten willen we iedereen aanmoedigen zoveel mogelijk restafval te voorkomen, want dat is nu eenmaal een dure afvalsoort doordat het enkel kan worden gestort of verbrand. Bij de verbranding moeten de installaties aan strenge milieunormen voldoen, wat technisch een grote kost betekent.

Diftar (gedifferentieerd tarief) op het containerpark brengt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk. Door het aangeboden afval te wegen, kunnen we de kosten rechtstreeks aanrekenen en wordt iedereen individueel gestimuleerd om minder afval te produceren, want iedereen is nu zelf verantwoordelijk voor zijn afvalkost. Uiteraard moet niet alles worden betaald. Enkel de afvalsoorten met dure verwerkingsprijzen worden aangerekend. Het containerpark wordt hiervoor gesplitst in twee delen, een betalend deel en een niet-betalend deel.

Meer informatie over de aanvoer naar het containerpark in jouw gemeente of stad? Klik dan hier.

Imog beschikt zelf ook over twee regionale overslagstations voor de aanvoer van (bedrijfs)afval. Voor meer informatie, kan je hier terecht.