IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Kortrijk

Schepen voor Leefmilieu

Mevr. Ruth Vandenberghe 
St.-Michielsplein 2
8500 Kortrijk

T 0472 60 38 45

ruth.vandenberghe@kortrijk.be

Milieudienst

directie Leefmilieu: Karel Dendoven

p/a Stadhuis Kortrijk, Milieudienst
Grote Markt 54
8500 Kortrijk

T 056 27 82 30
F 056 27 82 29

Bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be
www.kortrijk.be

Dienst Afvalstoffenbeheer

Directie Leefmilieu
Rekkemsestraat 54
8510 Marke

T 056 23 98 11
F 056 23 98 10

Meldpunt 1777

Snelploeg voor problemen en klachten inzake afval en groen

T 1777 (gratis)
1777@kortrijk.be