IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Kortrijk

Schepen voor Leefmilieu

Dhr. Bert Herrewyn 
St.-Katharinastraat 84
8501 Heule

T 056 27 71 40

bert.herrewyn@kortrijk.be

Milieudienst

Milieuambtenaar: Lode Valcke
directie Leefmilieu: Karel Dendoven

p/a Stadhuis Kortrijk, Milieudienst
Grote Markt 54
8500 Kortrijk

T 056 27 82 00
F 056 27 82 29

Bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be
www.kortrijk.be

Dienst Afvalstoffenbeheer

Directie Leefmilieu
Rekkemsestraat 54
8510 Marke

T 056 23 98 11
F 056 23 98 10

Meldpunt Rap & Rein

Snelploeg voor problemen en klachten inzake afval en groen

T 1777 (gratis)
rap.en.rein@kortrijk.be

 

Raadpleeg hier de voorwaarden voor de aanvoer naar de Recyclageparken van Kortrijk.