IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Avelgem

Schepen voor Leefmilieu

Dhr. Erik Vandereecken
Hoogveld 1
8580 Avelgem

T 0477 29 87 29

erik.vandereecken@avelgem.be

Milieudienst

Milieuambtenaar: Liesbeth Detavernier

p/a Gemeentehuis Avelgem, Milieudienst
Kortrijkstraat 8
8580 Avelgem

T 056 65 30 30
F 056 65 30 39

milieu@avelgem.be
www.avelgem.be

Toelichting Milieubeleid Avelgem

Afvalpreventie staat uiteraard centraal binnen het milieubeleid. Via diverse gemeentelijke acties en campagnes, maar ook door het actief participeren en ondersteunen van initiatieven van inwoners, scholen, verenigingen en overkoepelende projecten wordt het voorkomen van afval sterk gestimuleerd.

Inwoners van de gemeente ontvangen daarnaast heel wat nuttige informatie over composteren, milieuvriendelijk omspringen met energiebronnen, enz. Een milieuvriendelijk beheer van de gemeentelijke diensten dient uiteraard als voorbeeld.

Het gemeentelijk containerpark wordt continu aangepast aan de gestelde eisen voor afvalverwerking. Door de nodige recipiënten aan te bieden en een professioneel beheer van het afvalstoffenpark wordt de service naar de inwoners toe uitgebreid. Ook de selectieve inzameling van afvalstoffen wordt op die manier geoptimaliseerd.

Bij afvalverwerking zoekt de gemeente naar systemen waarbij de vervuiler betaalt. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht en geëvalueerd om een diftar (gedifferentieerde tarifering) systeem in te voeren, aangepast aan onze gemeente.

De milieuraad van onze gemeente staat dus voor een belangrijke taak. Zij is een bevoorrechte partner bij het voeren van een duurzaam milieubeleid en fungeert als aanspreekpunt van de bevolking betreffende de milieuwetgeving en –vergunningen.