IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Help ons het toekomstig afvalbeleid vorm geven

09-04-2024

neem deel aan onze enquête

Op 1 januari 2026 zal er heel wat veranderen hoe we ons afval zullen aanbieden. Zo zal het in vele gemeenten mogelijk worden om je restafval in bakken aan te bieden en zal je GF(t)/keukenafval apart kunnen aanbieden aan de helft van de prijs van het restafval.

Imog en de gemeenten maken volop werk van hoe we dit best aanpakken. Bakken aankopen, ophaling en verwerking vastleggen,... en hier kan jij ons helpen! 
Om een idee te krijgen van de omvang van de nieuwe dienstverlening peilen we alvast naar je mogelijke intenties. De keuze van inzamelrecipiënt kan namelijk sterk afhangen of je in stedelijk gebied of landelijk gebied woont, een tuin hebt of niet, zelf composteert of kippen houdt...

 

Vanaf 1 januari 2026 zal je ook kunnen aansluiten op een aparte ophaling van GF(t)/keukenafval in een handige emmer van 40 liter en aan een lagere kostrijs per kg dan restafval. Deelname is niet verplicht, maar GF(t)/keukenafval hoort vanaf dan niet meer thuis bijhet restafval. Ben je van plan bent om aan te sluiten bij de GT(t)/keukenafval ophaling (elke 14 dagen) of composteer je misschien liever zelf thuis?

Allemaal vragen waar we graag een beter zicht op krijgen. Deze bevraging houdt geen enkele verplichting in.

Om jullie te bedanken voor de inzet, geven wij bovendien 15 cinematickets weg!

Ga dus snel naar de online enquête.