IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

GF(t)/Keukenafval inzamelen: nog even geduld

20-12-2023

Bedrijven en gezinnen moeten vanaf 1 januari 2024 bioafval afzonderlijk inzamelen. De Imog-gemeenten kregen voor het huishoudelijk GF(t)/keukenafval uitstel tot eind 2025. Voor bedrijfsafval geldt een andere regeling. Door aandacht in de media kan er hierdoor in de Imog-regio verwarring ontstaan. We lichten dit daarom wat toe.

 

Gezinnen:

De Vlaamse Regering dient de Europese richtlijn vanaf 01/01/2024 te implementeren waarbij elke inwoner selectief bio-afval moet kunnen aanbieden. Dit werd via het lokaal materialenplan UHAGBA 2023 - 2030 in mei 2023 geïmplementeerd. Daarom wordt in de meeste Vlaamse gemeenten, maar ook in de andere gewesten van België en andere lidstaten van de EU, de selectieve inzameling van organisch afval, zoals bijvoorbeeld voedselresten, op 1 januari 2024 verplicht. Vanaf dan mag organisch afval niet langer in de restafvalzak. 66 Vlaamse gemeenten, waaronder de Imog-gemeenten, vroegen en kregen hierop uitstel. Dit zijn de  gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

GF(t)/keukenafval verwerken gebeurt op een volledig andere manier dan Tuinafval composteren. Vooraleer dit te lanceren willen eerst alles optimaal uitwerken. Er komt namelijk heel wat bij kijken bij de inzameling en verwerking van GF(t)/keukenafval: zoeken naar een verwerker, overleg met de inzamelaars, aankoop van recipiënten en vrachtwagens, vergunningen, overslag…

Zodra alles duidelijk is, zal er uiteraard tijdig en uitgebreid gecommuniceerd worden over de nieuwe ophaling.  De besturen in onze gemeenten kozen voor een uniforme aanpak en uitrol binnen een gekaderd afvalbeleid.  De Vlaamse Overheid gunt Imog uitstel tot 1 januari 2026. In onze regio verandert er dus in 2024 en 2025 nog niets.

 

Ook niet in de Tuinafvalbakken

In de Imog-regio bestaat er een abonnementsformule met tuinafvalbakken, voor afval uit de tuin. Vorige jaren liep er een proefproject, waarbij ook onbereid groenten- en fruitafval uit de tuin, via deze tuinafvalbakken mochten worden aangeboden. Dit proefproject is afgerond. Er werd geëvalueerd dat een aparte inzameling voor GF(t)/keukenafval moet ontwikkeld worden. Intussen kan het keukenafval, bereid én onbereid, niet via de tuinafvalbakken worden ingezameld. We vragen hiervoor nog even geduld uit te oefenen.

Maar het vermijden van biologisch afval in de restafvalzak is natuurlijk wel een goed idee. Wat kan je nu wel al doen met jouw bioafval?

- Tuinafval kan je kwijt op het recyclagepark of via de tuinafvalbak van Imog.

- Thuiscomposteren is ook een optie.

- Ga creatief met voedseloverschotten om. Bak eens een broodpudding, verwerk ze in een quiche…

- Toch restjes? Gekookte restjes kan je aan de kippen geven.

- Doe bewust boodschappen en vermijd dat je te veel voedsel aankoopt dat niet lang houdbaar is

 

Bedrijven :

De sorteerplicht voedselafval (organisch biologisch afval: OBA) is er voortaan voor alle bedrijven en hiervoor is  er geen uitstel mogelijk. Voortaan moet elk bedrijf verplicht keukenafval en etensresten sorteren, ongeacht of er een bedrijfsrestaurant aanwezig is. De verplichting om keukenafval en etensresten te sorteren geldt al voor bedrijven met een bedrijfsrestaurant sinds 2021, maar wordt vanaf januari 2024 uitgebreid naar alle bedrijven. Dit betekent voor heel wat bijkomende bedrijven een omschakeling, zoals ook voor gemeentelijke diensten en alle gemeentelijke gebouwen, woonzorgcentra, autonome gemeentebedrijven, kinderdagverblijven, winkels, dienstverleners en zelfstandige beroepen enz..

Bereid je daarom nu al voor op de nieuwe verplichting door:

Contact op te nemen met een inzamelaar voor een geschikte afzet- of rolcontainer om jouw keukenafval en etensresten in te verzamelen.

De inzamelfrequentie te bepalen die het meest tegemoetkomt aan de hoeveelheden keukenafval die je produceert.

De afvalbakken optimaal te plaatsen op de werkplek. Bijvoorbeeld in de refter en de keuken waarin je mensen hun keukenafval en etensresten kunnen gooien.

Hierover te communiceren naar de werknemers en de verantwoordelijke voor het leegmaken van de afvalbakken. Geef in de communicatie goed aan wat wél en wat net níet in de afvalbak mag.

Meer info over de verplichting en veel gestelde vragen vinden jullie hier terug.