IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Nieuwe regels Bedrijfsafval

22-12-2022

Vanaf 1 januari 2023 zijn kmo's, scholen, verenigingen verplicht om transparante restafvalzakken te gebruiken bij de ophaling van hun bedrijfsrestafval (Art. 4.3.2 VLAREMA). Daarnaast is de afvalinzamelaar verplicht een visuele controle van het bedrijfsrestafval uit te voeren en eventuele sorteerfouten te registeren en te melden.

De verplichting voor het gebruik van transparante bedrijfsafvalzakken geldt enkel op bedrijfsrestafval dat aangeboden wordt in zakken in een container. Bedrijfsrestafval moet dus niet verplicht aangeboden worden in een zak in een container maar mag ook los worden aangeboden in de container. Zo kunnen we als afvalinzamelaar een visuele controle uitvoeren op non-conformiteiten (sorteerfouten).

Wat zijn de non-conformiteiten waarop visueel gecontroleerd zal worden?

Elke afvalstroom die verplicht apart wordt ingezameld, mag niet in het bedrijfsrestafval terechtkomen. Het gaat om 24 afvalstromen:

           klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;

           glasafval;

           papier- en kartonafval;

           etensresten en levensmiddelen (nog verpakt voedsel);

           gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;

           groenafval;

           textielafval;

           afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

           afvalbanden;

           puin;

           afgewerkte olie;

           gevaarlijke afvalstoffen;

           asbestcementhoudende afvalstoffen;

           afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;

           afvallandbouwfolies;

           afgedankte batterijen en accu’s;

           houtafval;

           metaalafval;

           pmd-afval;

           matrassen;

           recycleerbare harde kunststoffen;

           geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);

           folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).

De 24 afvalstromen en veelgestelde vragen over het selectief inzamelen van bedrijfsafval kan je terugvinden op de website van OVAM

Imog stuurde een brief aan alle klanten van de verbrandingsinstallatie. Je kan deze hier nalezen

Welke impact heeft dit op de ophaling?

De ophaler is verplicht om vanaf 1 januari 2023 een visuele controle uit te voeren op het bedrijfsrestafval dat we ophalen, maar voorzien een overgangsperiode van 2 maanden. Dit geeft de bedrijven de tijd om zich in regel te stellen met deze nieuwe regelgeving. Wanneer een non-conformiteit tijdens deze visuele controle wordt vastgesteld, kan de ophaler vanaf 1 maart 2023 het bedrijfsrestafval niet meer meenemen. Ook wanneer er wordt vastgesteld dat er niet-transparante restafvalzakken worden gebruikt, kunnen de ophalers het bedrijfsrestafval niet meer meenemen.