IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Imog klaar voor Vlarema 8

23-08-2021

Op 1/9 moeten alle IHM'ers en verwerkers van bedrijfsrestafval in Vlaanderen voldoen aan de nieuwe verplichtingen van Vlarema 8. Imog en BW2E (Belgian Waste-to-Energy) ontwikkelden een draaiboek met handvaten om sorteerfouten te spotten.

Op 2/7 gaf de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de 8ste wijziging van VLAREMA, op 17/8 volgde de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het doel: minder ongesorteerd bedrijfsafval en méér recyclage. Voor de afvalverbrandingsinstallaties betekent VLAREMA 8 een nieuwe set van regels voor beheer van het bedrijfsaval. De rollen voor de Inzamelaar – Handelaar – Makelaar (IHM) en voor de verwerkers van bedrijfsafval worden duidelijk gesteld.

De laatste wijziging van het Vlarema bepaalt heel specifieke regels voor het inzamelen van bedrijfsrestafval (afdeling 5.5 en artikel 6.1.1.4). De regels, waarvan de meeste ingaan vanaf 1 september, moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aan de bron wordt gesorteerd. Ze zijn in de eerste plaats belangrijk voor elke IHM van bedrijfsrestafval en gelden eveneens voor intercommunales en gemeenten die restafval van bedrijven inzamelen in volgende gevallen:

1) inzameling van hoeveelheden die niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval (ook al gebeurt dit in dezelfde ronde als het huisvuil) en

2)  inzameling van bedrijfsrestafval in een aparte ronde. Ook wie als vergunde verwerker bedrijfsrestafval op de site verwerkt (opslaan, nasorteren, …) wordt door de regelgeving gevat en ook voor eindverwerkers van bedrijfsrestafval (vnl. verbrandingsinstallaties) is de wetgeving belangrijk.  

De nieuwe regels houden onder meer in dat er naast de contract- en informatieplicht voortaan ook een visuele controle moet gebeuren op het aangeboden restafval. Indien het afval niet conform is, moet de producent hiervan op de hoogte worden gebracht en moet de non-conformiteit bijgehouden worden in een register. In bepaalde gevallen moet het afval nagesorteerd worden zodat het voldoet aan de resultaatsvoorschriften.

Imog en Belgian Waste-to-Energy focusten zich het voorbije jaar heel sterk op deze aanpassing. In nauwe samenspraak met Ovam en Milieuinspectie werd een draaiboek opgesteld met handvaten om op een correcte manier het aangeboden bedrijfsafval te controleren.

Sorteerfouten worden via een ‘non-conformiteit’ gemeld en geregistreerd.

Meer info bij de nieuwe regels vind je uitgebreid op de OVAM-webpagina "Inzameling van restafval bij bedrijven".