IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Recyclageparken blijven open

02-11-2020

Al onze recyclageparken blijven gewoon geopend tijdens hun reguliere openingsuren, ondanks de strengere maatregelen. Ook onze andere dienstverlening (ophaling restafval, pmd, folies, p&k, tuinafvalbakken, ...) gaat voorlopig gewoon door.

Na een hels voorjaar hadden we gehoopt de COVID-problematiek achter ons te kunnen laten, maar de realiteit is helaas anders. Ook nu worden we geconfronteerd met een toenemend aantal besmettingen. Op dit moment wordt onze dienstverlening gegarandeerd, zowel voor de recyclageparken als voor de ophalingen aan huis.

We kunnen echter niet in de toekomst kijken. Indien we geconfronteerd zullen worden met een toenemend aantal afwezigheden zullen we noodgedwongen beslissingen moeten nemen, waarbij prioriteiten zullen gelegd worden. Via onze koepelorganisatie zijn we voortdurend in overleg met de overheden over de toe te passen maatregelen.

Hou dus zeker onze communicatiekanalen - facebook en website - in het oog voor het meest recente nieuws.