IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Nieuw op het Recyclagepark... (mondmasker niet vergeten)

07-07-2020

Vanaf 1 september verandert er ook heel wat op de recyclageparken : de tarieven worden vereenvoudigd, er zijn meer gratis fracties en met een gratis quotum, er zijn nieuwe fracties en je kan terecht op de recyclageparken van de omliggende gemeenten. Mondmaskers zijn nog steeds verplicht.

De recyclageparken zijn ingericht volgens het Diftar principe: verschillende tarieven voor verschillende fracties (geDIFferentieerde TARieven). Die betaal je per aangeboden hoeveelheid. In het Diftar-systeem wordt de kostprijs voor de verwerking van het afval deels doorgerekend aan wie het afval aanbiedt. Het principe “de vervuiler betaalt” zet ertoe aan om minder afval te verzamelen en zo de afvalberg te verkleinen.

 

De tariefstructuur op de intergemeentelijke recyclageparken is als volgt: voor sommige fracties betaal je niets, voor andere 0,04 euro/kg en voor nog andere 0,2 euro/kg.

Heel wat recycleerbaar afval kan je nog altijd gratis wegbrengen naar het gratis gedeelte. Voor zacht groenafval zoals grasmaaisel is er een vrijstelling van 500 kg/gezin/jaar en voor asbestcement een vrijstelling van 200 kg/gezin/jaar

 

3 afvalgroepen op het recyclagepark

Ook op het recyclagepark wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toegepast. Vanaf 1 september 2020 zal je op het recyclagepark 3 verschillende prijzen zien. Die prijzen komen overeen met 3 afvalgroepen: de rode, de oranje en de groene groep. Elke groep heeft zijn eigen prijs. Logischerwijs is de rode groep te vermijden en moedigen we de groene groep aan. Wie sorteert, betaalt minder.

 

Vanaf 1 september 2020:

• 500 kg zacht groen/gezin/jaar gratis

• 200 kg asbestcement/gezin/jaar/gratis

 

Kom niet met kleine hoeveelheden naar het park. Op het betalend deel geldt een minimumtarief van € 2.

 

Intergemeentelijke recyclageparken (IGRP)

Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden naast de recyclageparken van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke op 1 september 2020 ook de recyclageparken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem IGRPparken. Dat wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van één van deze gemeenten op alle parken terecht kan met je materiaal. Zo kan je steeds kiezen voor het meest nabije park volgens de openingsuren die jou passen.

 

GROENE GROEP : gratis

> AEEA

> KGA

> Milieustraatje

> Papier & karton NIEUW

> Recycleerbaar houtafval NIEUW

> Hard Groenafval NIEUW

> P+MD

> Textiel

> Glazen flessen en flacons

> Metalen

 

ORANJE GROEP : €0,04 per kg

> Zacht groen

> Recycleerbaar bouw- en sloopafval

> Niet Recycleerbaar houtafval

 

RODE GROEP :  €0,20 per kg

> Brandbaar restafval

> Recycleerbaar grof vuil (multistroom)

> Niet Recycleerbaar grof vuil

> Niet Recycleerbaar bouw- & sloopafval

> Asbestcement

 

 

 

 

 

 

Alle info vind je deze webpagina

Of in deze handige folder

Een volledig overzicht van alle sluitingsdagen vindt u hier