IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Een nieuw afvalbeleid : op maat van wie sorteert

01-07-2020

Op 1 september treedt er in Imog een nieuw afvalbeleid in werking. Imog wil een afvalbeleid dat oog heeft voor de toekomst. Minder restafval produceren en meer en beter sorteren; daar moeten we naartoe! Minder restafval, betekent, minder verbranding en dus minder CO2. Het restafval dat je uitspaart door beter te sorteren, kan dan weer ingezet worden als grondstof voor nieuwe producten. Een win-winsituatie. Om dat te kunnen realiseren hebben we jou hulp nodig.

Wat verandert er en wat betekent dat voor jou?

Een nieuwe restafvalzak

Restafval wordt verbrand of gestort en dat heeft een veel grotere impact op het milieu dan het hergebruiken of recycleren van afval. Omdat we willen dat je niet zomaar alles in bij het restafval gooit, maken we restafval duurder en wordt sorteren goedkoper. Dit noemen we het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast verandert de restafvalzak van kleur en wordt hij kleiner.

Vanaf 1 september 2020 worden dit de prijzen voor restafvalzakken:

- Grote zak (60L): 1,70 EUR 10 per pakket: 17,00 EUR

- Kleine zak (40L): 1,00 EUR 10 per pakket: 10,00 EUR

De restafvalzakken veranderen van kleur omdat ze vanaf begin september gemaakt worden van gerecycleerd plastic. Ze zullen niet meer wit zijn, maar grijs. Ook wordt de grote restafvalzak een stukje kleiner. Wie goed sorteert, heeft een stuk minder restafval. De grote zakken van weleer zijn dan niet meer nodig. Ook houden we met de kleinere restafvalzak rekening met de rug van de afvalophaler die dagelijks honderden restafvalzakken in de vuilniswagen tilt.

Door de recente initiatieven, zoals de uitbreiding van wat er in de P+MD-zakken en foliezak mag, heb je namelijk ook zo geen grote zakken meer nodig.

Hamsteren niet nodig

De huidige zakken kan je nog gebruiken tot 30 november 2020. Koop dus niet meer zakken dan nodig. Hamsteren heeft geen zin! Je zal volle pakken zakken kunnen inruilen mits een meerprijs op de intergemeentelijke recyclageparken. Voor enkele zakken die na de overgangsperiode dreigen over te schieten, roepen we op om af te spreken met vrienden, buren of familie.

3 afvalgroepen op het recyclagepark

Ook op het recyclagepark wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toegepast. Vanaf 1 september 2020 zal je op het recyclagepark 3 verschillende prijzen zien. Die prijzen komen overeen met 3 afvalgroepen: de rode, de oranje en de groene groep. Elke groep heeft zijn eigen prijs. Logischerwijs is de rode groep te vermijden en moedigen we de groene groep aan. Wie sorteert, betaalt minder.

Vanaf 1 september 2020:

• 500 kg zacht groen/gezin/jaar gratis

• 200 kg asbestcement/gezin/jaar/gratis

Kom niet met kleine hoeveelheden naar het park. Op het betalend deel geldt een minimumtarief van € 2.

Intergemeentelijke recyclageparken (IGRP)

Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden naast de recyclageparken van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke op 1 september 2020 ook de recyclageparken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem IGRPparken. Dat wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner van één van deze gemeenten op alle parken terecht kan met je materiaal. Zo kan je steeds kiezen voor het meest nabije park volgens de openingsuren die jou passen.

 

GROENE GROEP

gratis

> AEEA

> KGA

> Milieustraatje

> Papier & karton NIEUW

> Recycleerbaar houtafval NIEUW

> Hard Groenafval NIEUW

> P+MD

> Textiel

> Glazen flessen en flacons

> Metalen

 

ORANJE GROEP

€0,04 per kg

> Zacht groen

> Recycleerbaar bouw- en sloopafval

> Niet Recycleerbaar houtafval

 

RODE GROEP

€0,20 per kg

> Brandbaar restafval

> Recycleerbaar grof vuil (multistroom)

> Niet Recycleerbaar grof vuil

> Niet Recycleerbaar bouw- & sloopafval

> Asbestcement