IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Veel gestelde vragen

Hoe werkt de ophaling van restafval in containers ?

Om de hoeveelheid afval te meten dat elk gezin meegeeft, gaan we het afval wegen. In elke container zit een chip. De groene container bevat een ingebouwde elektronische gegevensdrager (chip) met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank.

Hoe geraak ik aan mijn groene diftar-container ?

In november krijgt elk adres in Kruishoutem een brief met de aankondiging van de container en een persoonlijke login met paswoord. Standaard wordt een 120-l container voorgesteld. In de maand december worden de diftarcontainers uitgezet. Tegen 1 januari 2020 heeft iedereen de container naar keuze op zijn/haar adres gekregen. Hiervoor moet je niets speciaals doen. De container wordt gratis afgeleverd; je hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Je herkent jouw container aan de adressticker die aan de zijkant kleeft.

Kan ik een slot aanvragen voor mijn container ?

Indien gewenst, is het mogelijk om een container te voorzien van een slot. De sloten zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme automatisch verschuift waardoor het slot wordt ontsloten. Deze technische oplossing is echter niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van 30 EUR.

De ervaring in andere diftar-projecten leert dat een slot niet echt nodig is. Wil je toch eentje aanvragen, dan kan dit enkel telefonisch worden aangevraagd via 0800 90270. 

Zo ga je te werk :

 1. Stort 30 EUR op Imog-rekeningnummer BE42 0910 0064 2754 voor 8 december met vermelding van ‘adres - slot voor diftarbak’Het slot kan met een sleutel worden gesloten door de bewoner.
 2. Bij aanvraag en betaling voor 8 december, wordt de container geleverd met slot – komt de aanvraag en betaling voor het slot na levering container binnen dan wordt afspraak gemaakt voor plaatsing slot met inwoner.

Wat is een referentiepersoon ?

Per adres wordt één persoon beschouwd als gezinshoofd en fungeert als referentiepersoon voor het aanslagbiljet en de verdere communicatie binnen het diftarproject. Een verhuis of verandering van referentiepersoon moet je telkens melden op de gratis infolijn 0800/90 270.

Wat moet ik doen als ik verhuis ?

De container (eventueel met slot) behoort bij de woning; er mogen dus geen containers of containerslotjes worden meegenomen naar een ander adres bij verhuis, of om gelijk welke andere reden.

 1. via het diftar nummer 0800/90 270 meld je je verhuis. Na de verhuisdatum wordt de container geblokkeerd. Eventuele nieuwe bewoners moeten een nieuwe aanvraag indienen.
 2. blijf je binnen de gemeente, vraag dan een nieuwe aanmelding op je toekomstig adres. De vorige bewoners moeten hun container afmelden.
 3. verlaat je Kruisem, dan wordt een afrekening gemaakt op de datum van je verhuis. Je container wordt daarna opgehaald.

Op welke Recyclageparken kan ik terecht ?

Alle inwoners van Kruisem kunnen terecht op het recyclagepark van Kruishoutem en Zingem met ruime openingsuren.

Kunnen mijn restafvalzakken van Imog teruggegeven worden ?

 • Witte restafvalzakken worden na eind december niet langer verkocht en mogen vanaf 1 januari 2020 niet meer buitengezet worden.
 •  Vanaf 2 november 2019 kan je  in het gemeentehuis van Kruishoutem zakken per stuk aankopen.

 •  Volle pakken worden enkel van 1 januari tot 30 januari 2020 teruggenomen en terugbetaald in het recyclagepark van Kruishoutem.

 • Losse zakken worden niet teruggenomen.

Waar kan ik terecht met vragen ivm ophaling ?

Voor al je diftar vragen kan je terecht op www.imog.be/kruisem of op het gratis infonummer 0800/90 270

Wat als mijn container vol zit en ik nog afval heb ?

Meer afval dan gewoonlijk? Je kan extra zakken aanbieden naast de volle container. Je kan dit melden via 0800/90 270 ten laatste om 15.00 u. de dag voor de ophaling.

Wanneer wordt de container opgehaald ?

 • Na 19.00 u. de dag voordien of vóór 5.00 u. de dag van ophaling.
 • Vergeet je container ’s avonds niet terug binnen te nemen.

Eind december valt de ophaalkalender in de bus met een handig overzicht van alle ophaaldagen per zone.

Hoe moet ik mijn container aanbieden ?

 • Richt de wielen naar de straatkant.
 • Zet de container op een zo vlak mogelijke ondergrond.
 • Containers die niet dicht kunnen, worden niet geledigd!

Hoe kan ik mijn container proper houden ?

Leg onderaan enkele vellen krantenpapier. Zo vermijd je dat afval op de bodem blijft kleven. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval. Nog eenvoudiger is het plastic zakje uit je afvalemmer in huis dichtknopen en in je diftar container deponeren.

Is diftar fraudebestendig ?

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer is opgeslagen. Containers op de zwarte lijst kunnen niet zomaar geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. Ook de containers die werden afgemeld omdat de mensen bv. verhuisd zijn, worden op deze zwarte lijst gezet zolang niemand anders zich aangemeld heeft. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op rekening van de vorige bewoner.

Moet er ook betaald worden voor het afval dat achterblijft in de container ?

De container wordt gewogen zowel voor lediging als na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd is te bepalen. Afval dat eventueel achterblijft in de container wordt dus niet aangerekend.  Om te vermijden dat er afval in je container achterblijft, kan je een stuk krantenpapier op de bodem leggen.

Is het wegen van het afval wel nauwkeurig ?

Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het Ministerie van Economische zaken. Zo een ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen die een invloed kunnen hebben op de kostenaanrekening uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zulk een gemiddelde is een betrouwbare maat omdat afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.

Wat met luierzakken?

Een afzonderlijke inzameling van luierafval via het recyclagepark van Zingem is niet meer voorzien.

De afzonderlijke inzameling werd destijds opgezet toen er nog een bedrijf actief was die dit afval ook afzonderlijk verwerkte. Dit bedrijf bestaat echter niet meer. Het luierafval wordt nu geklasseerd als restafval en uiteindelijk samen met huishoudelijk restafval verwerkt (verbranding met energierecuperatie: elektriciteit en warmtenet).

Het systeem van die afzonderlijke luierinzameling is evenwel duurder dan het afval te laten ophalen en verwerken via de inzameling van restafval (zoals het eigenlijk wettelijk moet) en was niet zo toegankelijk als gedacht: sommige gezinnen houden er niet van het luierafval in het zicht van allen naar een park te brengen. Daarnaast waren er ook wat praktische obstakels.

Luierafval hoort dus in de diftarbak (tenzij herbruikbare luiers uiteraard, waarvoor er ook subsidies zijn).

Er loopt wel een onderzoek naar een alternatieve vorm voor ondersteuning voor bepaalde doelgroepen.

 

Hoe kan ik mijn afval aanbieden als vereniging  ?

Verenigingen met een eigen gebouw kunnen gebruik maken van alle huisophalingen via de afvalintercommunalePMD en papier en karton kunnen dus nog steeds aan huis aangeboden worden voor ophaling. Vanaf 1.01.2020 wordt het systeem van diftar aan huis met restafvalcontainers actief in gans de gemeente zodat ook de verenigingen geacht worden deze te gebruiken.

De verantwoordelijken van de vereniging kunnen voor de vereniging ook zelf afval afvoeren naar het  recyclagepark in Kruishoutem  - betalende fracties aan de tarieven zoals voor inwoners. Ze verrekenen de betaling onderling zelf met hun vereniging.

Voor een activiteit in een zaal kan u de gebruiken van de zaal bevragen bij de uitbater. 

Grotere sportevenementen, wijkfeesten, activiteiten in feesttenten, schoolfeesten (als de containers voor reguliere ophalingen op school niet zullen volstaan)… verwijzen we naar het afvaleiland dat je bij IMOG kan reserveren. Met een afvaleiland (28 losse containers van 180 liter) kan je kan zelf mini-eilandjes verspreid opzetten. Kostprijs is telkens € 91 incl. BTW, alle kosten voor levering, ophaling en verwerking.

Zie https://www.imog.be/diensten-en-educatie/afvalarm-feesten/afvaleilanden/

Tip. Bekijk zeker het aanbod voor de herbruikbare bekers van IMOG.

https://www.imog.be/diensten-en-educatie/afvalarm-feesten/herbruikbare-bekers/