IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Tarieven diftar

Kostprijs

De kost voor het ophalen en verwerken van je restafval bestaat uit 3 onderdelen: 

  • een vaste kost voor het gebruik van de inzamelrecipiënten voor restafval, de ophaling, verwerking en recyclage van de andere fracties, de toegang tot het recyclagepark en de algemene netheid in de gemeente;
  • een aanbiedingskost afhankelijk van het volume van je container;
  • een prijs per kg/afval.

Volume

Vaste kost per aansluiting

Aanbiedingskost

Prijs/kg

40 L

2 euro/maand

0,15 euro/aanbieding

0,25 euro/kg

120 L

2 euro/maand

0,30 euro/aanbieding

0,25 euro/kg

240 L

2 euro/maand

0,60 euro/aanbieding

0,25 euro/kg