IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Aandachtspunten huisvuilinzameling
  • Bied huishoudelijk restafval aan in een reglementaire groene diftarcontainer (40l, 120l of 240l). Een reglementaire container herken je aan het logo van IMOG op de voorkant van de container.
  • Plaats de container voor je woning aan de straatkant met het handvat naar de straat gericht (aan de rooilijn) en zonder daarbij weggebruikers te hinderen.
  • Sluit het deksel van de container bij de aanbieding. Heb je een slot, dan mag dit gesloten aangeboden worden.
  • De container moet voorzien zijn van een geldige adressticker. Plakt er geen sticker (meer) of is die niet langer leesbaar, vraag dan een nieuwe aan via 0800/90 270
  • Zet je groene container tijdig buiten: na 17.00 uur de avond voor de ophaaldag of voor 05.00 uur de ochtend van de inzameling. 
  • Zet je groene container buiten op de data zoals aangegeven op de afvalkalender. De inzamelaars zullen deze op dezelfde plaats terugzetten. Neem nadien je container terug binnen.
  • Bied je container niet te zwaar (max. 22,5 kg) aan. Wanneer de mechanische hefarm de container niet kan tillen, kan hij niet geledigd worden. Enkel containers met een gesloten deksel worden geledigd.