IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Kruisem

Nieuw afvalbeleid vanaf 01 januari 2020

Er komt vanaf 1 januari 2020 een uniforme dienstverlening inzake het afvalbeleid voor alle inwoners van Kruisem. Vanaf dan zal de volledige dienstverlening inzake afval verzorgd worden door of via de afvalintercommunale IMOG.

Door de samenwerking met Imog worden de diensten voor de inzameling en verwerking van afval vanaf 1 januari 2020 uitgebreid. En dat is een goede zaak, want op die manier wordt het voor jou als inwoner van Kruisem alleen maar eenvoudiger. 

Hieronder vind je alvast een opsomming van deze dienstverlening: 

Om de afvalkrant van Kruisem te raadplegen, klik hier.

1. Diftar-rolcontainers voor de huis-aan-huisinzameling: wie goed sorteert, bespaart

In Zingem, Ouwegem en Huise was dit al een bekend fenomeen, maar voor de inwoners van Kruishoutem is dit nieuw. De restafvalzakken worden ingeruild voor rolcontainers. 

Restafvalcontainers zijn er in verschillende volumes. Je kan kiezen voor een container van 40L, 120L of 240L.

 

Kostprijs

De kost voor het ophalen en verwerken van je restafval bestaat uit 3 onderdelen: 

 • een vaste kost voor het gebruik van de inzamelrecipiënten voor restafval, de ophaling, verwerking en recyclage van de andere fracties, de toegang tot het recyclagepark en de algemene netheid in de gemeente;
 • een aanbiedingskost afhankelijk van het volume van je container;
 • een prijs per kg/afval.

Volume

Vaste kost per aansluiting

Aanbiedingskost

Prijs/kg

40 L

2 euro/maand

0,15 euro/aanbieding

0,32 euro/kg

120 L

2 euro/maand

0,30 euro/aanbieding

0,32 euro/kg

240 L

2 euro/maand

0,60 euro/aanbieding

0,32 euro/kg

Ophaling

Je container wordt tweewekelijks opgehaald. Bekijk je ophaalkalender om te weten wanneer de eerste ophaling gebeurt. De hoeveelheid afval in je container wordt gewogen vóór en na de lediging. Het verschil tussen deze wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container verwijderd is. Om een zo nauwkeurig mogelijk gewicht te hebben, worden er tijdens de hefbeweging verschillende wegingen uitgevoerd. Het gemiddelde van die wegingen wordt gebruikt om de prijs per kg te bepalen. Zo wordt de nauwkeurigheid van de weeginfrastructuur maximaal ondervangen.

Eén maal per jaar ontvang je een aanrekening voor betaling. Je zal daarop kunnen aflezen hoeveel kg restafval je hebt aangeboden.

 

Container op slot

Wie dat wenst, kan een slot laten installeren op de container. Kostprijs: 30 euro.

 

Meer afval dan gewoonlijk?

Je kan extra zakken aanbieden naast de volle container. Bel 0800 90 270 ten laatste om 15.00 u. de dag voor de ophaling.

 

Wat met de huisvuilzakken?

Witte restafvalzakken worden na eind december niet langer verkocht en mogen vanaf 1 januari 2020 niet meer buitengezet worden. Je kan in het gemeentehuis van Kruishoutem zakken per stuk aankopen. Volle pakken worden van 1 januari tot 30 januari 2020 teruggenomen en terugbetaald in het recyclagepark van Kruishoutem. Losse zakken worden niet teruggenomen.

 

2.  Twee recyclageparken met ruime openingsuren en ruim gratis aanbod

De recyclageparken van Zingem en Kruishoutem blijven onverkort open. Als inwoner kan je vanaf volgend jaar naar beide parken en dit tijdens ruimere openingsuren op de populaire dagdelen: 

 

 

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

Kruishoutem, Melkerijstraat

09u. - 18u. 

09u. - 18u.  

9u. - 16u.

Zingem, Bekestraat

13u. - 18u. 

13u. - 18u. 

9u. - 16u. 

 

We zorgen voor een vereenvoudigde tariefstructuur en een groter gratis aanbod, ook in Zingem met de introductie van het Milieustraatje. Bij je bezoek aan het recyclagepark, kan je heel eenvoudig recyclageshoppen om ook je kleine afvalsoorten goed te sorteren.

We voorzien heel wat bijkomende gratis afvalsoorten: papier en karton, onbehandeld hout en hard groenafval (stevig snoeihout en takken). Er is 200 kg gratis asbestcement per gezin (aanvoer naar de Melkerijstraat) en 500 kg gratis zacht groenafval per gezin (haagscheersel en gazonmaaisel). Vanaf 500 kg/gezin/jaar betaal je 0,04 €/kg. De registratie gebeurt via de elektronische identiteitskaart.

 

Recyclagepark Kruishoutem

Het park in de Melkerijstraat te Kruishoutem is voorzien van 2 weegbruggen. Dit park is toegankelijk voor alle inwoners (met identiteitskaart) en bedrijven en verenigingen uit de gemeente met vergelijkbaar afval (met een aan te vragen smart card). We vereenvoudigen de tarieven. 

Tarief

Deelstroom

Retributie

1

Milieustraatje (incl. matrassen, tapijten), afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA), metaal, textiel, glas, klein gevaarlijk afval (KGA), plastics, hard groenafval (snoeihout en takken), papier en karton, onbehandeld hout

gratis

2

zuiver steenpuin, zacht groenafval (gras en haagscheersel), behandeld en/of samengesteld hout, gips, boomwortels

0,04 euro/kg

3

grofvuil - te storten
grofvuil - te verbranden
multistroom
niet-recupereerbaar bouwafval
asbestcement

0,20 euro/kg

Recyclagepark Zingem

Het park in de Bekestraat te Zingem is enkel toegankelijk voor inwoners. 

Tarief

Deelstroom

Retributie

1

Milieustraatje (incl. matrassen, tapijten), afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), metaal, textiel, glas, klein gevaarlijk afval (KGA), plastics, hard groenafval (snoeihout en takken), papier en karton

gratis

2

zacht groenafval (gras en haagscheersel)

0,7 euro/begonnen 50 L
14 euro/m³

 

3.  Uitgebreid pakket van inzameling aan huis

Grof vuil, steenpuin en asbestcement verlopen niet meer via het recyclagepark in Zingem, maar kan nu wel via ophaling aan huis en steeds ook op het recyclagepark in Kruishoutem. Hierdoor hebben we geen dure weegbrug nodig en sparen we 80.000 euro.

Snoeiafval kan je gratis aan huis laten ophalen. De data en mogelijkheden vind je op de ophaalkalender terug. 

Er mag meer in een P+MD-zak dan je denkt. De blauwe PMD-zak is na twintig jaar volledig ingeburgerd in België. Maar de tijd staat niet stil. Dankzij nieuwe technieken kunnen we vandaag al veel meer verpakkingen recycleren. Vanaf 2020 wordt PMD sorteren ook in Zingem, Ouwegem en Huise eenvoudiger en een stuk goedkoper, want meer plastic verpakkingen in de PMD- en foliezak betekent minder afval in je restafvalcontainer.

Wat moet je weten over de blauwe P+MD-zak en de transparante foliezak:

 • In de blauwe P+MD-zak mogen nog steeds plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daarnaast mogen vanaf nu ook andere verpakkingen in hard plastic zoals bakjes, schaaltjes en potjes. De ophaling van je P+MD-zak blijft zoals aangegeven op je ophaalkalender. 
 • In de nieuwe transparante foliezak mogen verpakkingen in zacht plastic zoals plastic folie en plastic zakken. De ophaling gebeurt om de twee maanden op de dag van de PMD-ophaling. Bekijk je afvalkalender voor de exacte ophaaldatum.
 • P+MD-zakken en foliezakken vind je in de gekende verkooppunten. 
 • Een foliezak kost net zoals een P+MD-zak 0,15 euro/zak. Een pakket PMD-zakken met 20 zakken kost 3 euro. Een pakket foliezakken bevat 10 zakken en kost 1,5 euro. 

Heb je te veel tuinafval om zelf te composteren en bespaar je jezelf liever enkele ritten naar het recyclagepark, dan is een tuinafvalbak wat je zoekt. Imog heeft 3 types tuinafvalbakken op maat van je tuin die je wekelijks of tweewekelijks kan laten ophalen. Je verzamelt je tuinafval in de container, op de voorziene data plaats je deze container buiten en onze ophalers komen jouw tuinafval ophalen.

 

Ook voor andere inzamelingen aan huis ben je bij Imog aan het juiste adres:

Asbestcement 

Lukt het niet om je asbestcement naar het recyclagepark te brengen? Neem dan contact op met Imog via 0800 99 827. Wij komen het bij je thuis ophalen. De transportkost bedraagt 41 euro. Afhankelijk van het soort asbestcement je wil wegbrengen, bestaat er een aangepaste zak zodat asbestvezels geen vrij spel hebben. Deze zijn te verkrijgen op het recyclagepark van Kruishoutem. Wij wegen je afval en je krijgt een factuur volgens gewicht aan 151,30 euro/ton.

 

Puin

Ben je thuis bezig met een kleine verbouwing? Dan is een puinzak handig om al je puin in te verzamelen. In deze megazak kan tot 1500 kg puin. Is je zak vol? Bel Imog en je puinzak wordt opgehaald en verwerkt voor €150. Zakken zullen verkrijgbaar zijn op het recyclagepark van Kruishoutem.

 

Groenafval

Haal de groenzak van 1m³ bij Imog Harelbeke of Moen en vul deze zak met gras, takjes, bladeren en scheersel. Je volle zak wordt na een telefoontje afgehaald en verwerkt door Imog voor 66 euro.

 

Grof vuil

Ben je niet in de mogelijkheid om grote stukken afval zelf naar het recyclagepark te brengen en heb je nu net een tafeltje dat niet meer past in je interieur of een zetel die beschadigd is? Geen nood. Doe beroep op de ophaaldienst van Imog. Voor een transportkost van 12 euro komt Imog het grof vuil aan je voordeur afhalen. Wij wegen je afval en je krijgt een factuur volgens gewicht aan 0,20 euro/kg.

 

Herbruikbaar

Heb je herbruikbaar materiaal? Bel de kringloopwinkel: 056 23 29 40.

 

4.  Flankerend beleid - Afvaleilanden voor evenementen en meer zwerfvuilacties

Daarnaast stellen we heel wat flankerende maatregelen voor. Zo komt er een IMOG-verkooppunt op het recyclagepark in Kruishoutem (voor zakken van de extra-dienstverlening en voor compost, potgrond, topdressing, schors, compostvaten, beluchtingsstokken…), we voorzien afvaleilanden en herbruikbare bekers voor festiviteiten, er is een extra aanbod naar scholen toe, we ondersteunen de mooimakers en er komt er meer inzet op de reinheid van het openbaar domein … 

Als sluitstuk wordt ook het toezicht op illegaal ontwijkgedrag verhoogd. We wonen immers allen graag in een gezonde en propere omgeving.

 

Hoe gaan wij jouw informeren over dit nieuw afvalbeleid? 

 • In de week van 25 oktober krijg je een Afvalkrant met een handig overzicht van alle diensten. 
 • Tegen dan is ook de website www.imog.be/kruisem operationeel. Hier zal je een antwoord vinden op al je vragen. 
 • De mobiele stand met totem en voorbeelden van de diftarbakken wordt periodiek op een openbare plaats tentoon gesteld en we zijn ook aanwezig op de markt:

  • markt Zingem op 15 november
  • markt Kruishoutem op 19 november
 • XM info november 2019
 • Alle inwoners van Kruishoutem ontvangen in de week van 4 november een brief waarmee ze hun keuze van diftarbak bekend kunnen maken.