IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
URBANREC

Vlaams-Belgische expertise cruciaal in Europees onderzoeksproject over aanpak van grofvuil

Sinds juni 2016 werken 21 partners (overheden, bedrijven, NGO’s en onderzoekscentra) samen aan het Europees onderzoeksproject URBANREC (“New approaches for the valorisation of URBAN bulky waste into high added value RECycled products”). Het project kadert binnen het EU subsidieprogramma HORIZON 2020 (subsidieovereenkomst Nr. 690103).

In het project worden integrale en innovatieve oplossingen uitgewerkt voor de aanpak van grofvuil, een afvalstroom waaruit vandaag nog te weinig materialen en grondstoffen worden gerecupereerd zoals schuimen, textiel, kunststoffen en hout. De focus in het project ligt vooral op deze 4 afvalstromen. Ook zullen de resultaten van het project het Europese kader voor het beheer van grof huisvuil verder helpen uittekenen.

Opmerkelijk is de sterke Vlaams-Belgische inbreng in dit project: naast de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zijn ook IMOG, Centexbel, ACR+, Procotex en Vanheede Environment Group partners in dit baanbrekend project. Het project loopt af in november 2019 en heeft een budget van tien miljoen euro.

Technische en logistieke oplossingen voor meer materiaalrecuperatie

Grofvuil is een belangrijke restafvalstroom die quasi steeds in huisvuilverbrandingsinstallaties of op stortplaatsen eindigt. Zelfs in Vlaanderen, dat een sterk sorteerbeleid kent en waar het principe ‘de vervuiler betaalt’ rigoureus wordt toegepast, produceert de gemiddelde burger nog steeds 30 kg grofvuil per jaar (goed voor bijna één vijfde van de hoeveelheid restafval). Sorteeranalyses hebben nochtans aangetoond dat er zeker nog mogelijkheden zijn om beter te doen door onder meer preventie en een betere selectieve inzameling, maar ook door nieuwe sorterings- en recyclagetechnieken of logistieke oplossingen.

URBANREC streeft een integrale aanpak na waarbij al deze mogelijkheden verkend worden. Het project focust op de belangrijkste stromen in het grofvuil: hout, matrassen (onder de vorm van PU-schuim), gemengd textiel en gemengde kunststoffen.

Naast het zoeken naar valabele recyclagemogelijkheden en afzet voor de gerecycleerde materialen uit de vier vermelde stromen, zullen de resultaten van het project het Europese kader voor het beheer van grof huisvuil verder helpen uittekenen. Dit onder meer door een evaluatie van de ophaling en verwerking van het grof huisvuil ten opzichte van de beginsituatie in drie EU landen (Spanje, België, Polen) en Turkije.

Sterke inbreng van Vlaams-Belgische expertise

Zes overheidsinstanties, vijf onderzoekscentra, negen ondernemingen en één NGO uit Duitsland, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België bundelen gedurende 3,5 jaar de krachten. De leiding is in handen van AIMPLAS, het Spaanse Technologisch Instituut voor Kunststof.

Naast de OVAM nemen ook de West-Vlaamse afvalintercommunale IMOG, het milieubedrijf Vanheede Environmental Group, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid Centexbel, het textielbedrijf Procotex en ACR+ deel aan het project. Deze sterke inbreng van Vlaams-Belgische expertise in het project beklemtoont nogmaals onze toonaangevende positie in het internationale afval- en materialenbeheer en de goede samenwerking tussen (lokale) overheden, kennisinstellingen en de bedrijfswereld.

Horizon 2020

HORIZON 2020 is het financieel instrument van de Europese Commissie voor ondersteuning van activiteiten op het vlak van onderzoek en innovatie binnen de EU. Dit onderzoeksprogramma wil bijdragen tot de creatie van groei en werkgelegenheid in Europa. HORIZON 2020 richt zich tot private en publieke actoren, zoals o.a. onderzoekers, bedrijven, kmo's, NGO’s en overheden die samenwerken op het vlak van onderzoek en innovatie rond EU prioritaire thema's.

Meer info op urbanrec.aimplas.es