IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Decreet Lokaal Bestuur

Bestuur

De Vlaamse overheid wil met haar hervormde toezicht maximale transparantie en openbaarheid van beslissingen van de lokale overheden garanderen en een maximaal vertrouwen creëren in lokale overheden met minder goedkeuringstoezicht maar meer klachtentoezicht.

Overeenkomstig het decreet over het lokale bestuur van 22 december 2017 informeren wij u graag omtrent de genomen beslissingen door onze bestuursorganen.

Bent u niet akkoord met één van deze beslissingen, dan kan u tot uiterlijk 30 dagen na publicatie hiertegen een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.  Alle informatie vind je via de Klachtenwegwijzer van de Vlaamse overheid.

Samenstelling Raad van Bestuur

Leden van de raad van bestuur:

 • Willy Demeulemeester : Anzegem
 • Erik Vandereecken : Avelgem
 • Tijs Naert : Harelbeke
 • David Vandekerckhove : Harelbeke
 • Bert Herrewyn : Kortrijk
 • Ruth Vandenberghe : Kortrijk
 • Kelly Detavernier : Kortrijk
 • Kristof Callens : Kruisem
 • Jean-Paul Algoet : Kuurne
 • Conny Seynaeve : Spiere-Helkijn
 • Maria Polfliet : Waregem
 • Magda Deprez : Wielsbeke

leden met een raadgevende stem :

 • Conny Rogie : Avelgem
 • Patricia Deldaele : Spiere-Helkijn
 • Prudent Lanneau : Anzegem

Code van goed bestuur

Besluitenlijst RVB 15.10.2019 - publicatiedatum 30.10.2019

Besluitenlijst BAV 09.09.2019 - publicatiedatum 18.09.2019


Medewerkers

Organigram

Deontologische code

Codex

Management Team:

 • Johan Bonnier : Algemeen directeur
 • Koen Delie : Directeur externe zaken
 • Isabelle Van de Populiere : Directeur financiën
 • Veerle De Tollenaere : Secretaris
 • Patrick Verhelst : Plant manager Moen
 • Jurgen Moreau : Plant manager Harelbeke
 • Stein Theys : Preventieadviseur-milieu-coördinator, Iso-systeemcoördinator