IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Medisch afval

Medisch afval - geneesmiddelen en injectienaalden

Niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid en het leefmilieu. Daarom moeten ze op een verantwoorde en veilige manier ingezameld en vernietigd worden. Momenteel wordt er in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 300 ton niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen ingezameld via de apotheek.

Je kan niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen uit je huisapotheek kosteloos terugbrengen naar de apotheker, zonder buitenverpakking en bijsluiten. Als je twijfelt of een geneesmiddel nog bruikbaar is, breng het dan in de verpakking naar de apotheker. Die kan je zeggen of het nog bruikbaar is, voor bv. andere kwaaltjes.

De niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen die je niet meer kan gebruiken, worden door de apotheek in speciale dozen met een kunststofbinnenzak verpakt. De kartonnen verpakking en de bijsluiter sorteer je zelf bij het papier- en kartonafval. De groothandelaar komt de dozen ophalen en vervoert ze naar een vergunde verbrandingsinstallatie. De geneesmiddelenindustrie betaalt de kosten voor de verbranding van de ingezamelde niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen.

Niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen mogen in geen geval bij het restafval. Je kan ze alleen afgeven bij de apotheker.

Sorteerwijzer voor geneesmiddelen

Sorteerwijzer voor injectienaalden

Injectie door een verpleger of arts
Indien een thuisverpleger of arts je thuis een inspuiting geeft, moet hij of zij zelf instaan voor de ophaling en verwerking van de gebruikte injectienaald. Zij mogen deze zeker niet bij je thuis achterlaten.
Aangezien de verpleger of arts een medische handeling doet, is de gebruikte injectienaald afkomstig van hun handeling en is hij/zij producent van de gebruikte injectienaald. Zij moeten dus wettelijk gezien instaan voor de legale verwijdering ervan.

Injectie door patiënt zelf gezet
Indien je jezelf een inspuiting geeft, moet je wel zelf zorgen voor de inzameling en verwerking van de injectienaald. Je kan hiervoor sinds 2013 ook terecht op het containerpark, op voorwaarde dat je de injectienaalden aanbiedt in een wettelijk toegelaten naaldcontainer.

Je kan deze naaldcontainers verkrijgen bij de apotheker, de medishops of - indien je diabetespatiënt bent - bij de Vlaamse diabetesvereniging (www.diabetes-vdv.be - 0800 96 333). Ook bij Imog kan je een naaldcontainer van 2 L verkrijgen aan € 3,20 / stuk.

Bakje vol? 
Breng het naar een van de containerparken in de Imog-regio. Bij aflevering van een volle naaldcontainer, krijg je gratis een nieuwe naaldcontainer.

 

OPGELET

De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil en PMD is reeds langer een "oud zeer".
Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel van ophaal- en sorteerbedrijven, kwetsen zich nog regelmatig aan dergelijke voorwerpen, met het risico daarbij een infectieziekte op te lopen.