IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Sorteren

Waarom is sorteren belangrijk? Deze vraag wordt vaak gesteld. Wel, het selectief inzamelen met het oog op maximale recyclage is in die mate belangrijk dat afval dat niet voorkomen, hergebruikt of gecomposteerd kan worden, toch nog dienst kan doen als grondstof bij de productie van een nieuw product. Hierbij mogen we het belang van een correcte sortering van ons afval zeker niet uit het oog verliezen. Elke afvalfractie die correct wordt gesorteerd, krijgt een nieuwe bestemming. Zo worden kostbare grondstoffen van de afvalberg gered én beheren we op een efficiënte manier ons afval.

De selectieve inzameling start al bij ons thuis. Wie papier en karton en PMD uit de huisvuilzak houdt en apart aanbiedt bij de ophalingen, wie glas in de daartoe bestemde glasbollen gooit en wie andere afvalsoorten aflevert op het containerpark, heeft het begrepen: sorteren om te recycleren. Afval voorkomen komt natuurlijk nog steeds op de eerste plaats.

De podcast van Fostplus legt het alvast haarfijn uit. Kan je van papier terug een boom maken ? Beluister het via deze link.