IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Afvalhiërarchie

Wist je dat iedereen ongeveer 2 kg afval per dag produceert? Dat is voor een Vlaming bijna 15 kg meer afval dan tien jaar geleden. De stijgende welvaart en de consumptiemaatschappij staan haaks op de groeiende afvalberg. Hoog tijd dus dat we bewust leren omgaan met ons afval en het consumptiegedrag in vraag stellen.

De afvalhiërarchische ladder  is hierbij een handige tool, waarbij de voorkeursbehandeling van afval trapsgewijs wordt voorgesteld. Deze hiërarchie wordt nu in diverse landen; alsook in de Europese gemeenschap als voorbeeld gebruikt bij het opstellen van het afvalbeleid.

Afvalpreventie
staat uiteraard bovenaan de ladder. Wat er niet is, moet ook niet weg. Het is veel gemakkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker om afval te voorkomen. Zowel de selectieve inzameling als de verwerking van de verschillende soorten afval zijn dure activiteiten. Dit is het enige middel om de afvalberg echt terug te dringen. Een bijzondere vorm van hergebruik is composteren. Wanneer je zelf GFT (groente-, fruit- en tuinafval) in de eigen tuin gaat composteren, maak je de kringloop thuis rond.

Hergebruik
staat eveneens hoog aangeschreven. Indien het afval onvermijdelijk is, verlengt hergebruik de levenscyclus van een product of verpakking. Zo wordt het minder snel afval en zorgen we dat tijdelijk minder afval ontstaat. Een fles met statiegeld verkiezen boven een wegwerpverpakking is hier een goed voorbeeld van.

Recycleren
is het bewerken en verwerken van afvalstoffen zodat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Bij recyclage wordt de grondstof hergebruikt, denk maar aan papierrecyclage.

Verbranden
van afval, bij Imog met elektriciteitsrecuperatie, komt in aanmerking als bovenstaande stappen niet haalbaar zijn. Gelukkig kent bij Imog het verbranden van restafval nog een nuttige toepassing; met de warmte die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces wordt elektriciteit gemaakt. Goed om jaarlijks ongeveer 30.000 mensen van elektriciteit te voorzien.

Storten
bengelt helemaal onderaan de ladder. Deze manier van afvalverwerking is absoluut te mijden en mag dus slechts toegepast worden indien voorgaande stappen niet mogelijk zijn. Bovendien wordt het stortproces onderworpen aan een streng toezicht en strikte voorwaarden.