IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Duurzaam leven

Duurzame ontwikkeling, duurzame samenleving, duurzame industrie, duurzame landbouw. We worden er slag om slinger mee geconfronteerd, maar wat betekent het begrip ‘duurzaamheid’ nu eigenlijk? De term ‘duurzame ontwikkeling’ komt van de Verenigde Naties. In 1987 stelde de commissie Brundtland het rapport ‘Onze gezamenlijke toekomst’ voor, waarin ‘duurzame ontwikkeling’ de kern is.

Duurzame ontwikkeling is een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling is de eis om een evenwicht te vinden tussen volgende drie basisconcepten. Het is een breed begrip en omvat alle ontwikkelingen – op technisch, economische, ecologisch of sociaal vlak – die bijdragen aan een wereld die efficiënter, zuiniger en op lange termijn meer continu omgaat met de aarde en de natuurlijke rijkdommen.

Een protocollaire omschrijving? Misschien, maar ook de burger kan zijn steentje bijdragen door kleine inspanningen te leveren. Composteer in je eigen tuin, laat kippen doorheen je keukenafval scharrelen, vermijd afval en gooi geen vuil langs openbare wegen, pas voor plastiek boodschappentasjes, sorteer correct en spring nu en dan eens binnen in de kringloopwinkel om een leuk cadeautje op de kop te tikken.