IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Viesvuilland / Labo

Kinderen en jongeren zijn echte consumenten. En wie zegt consumeren, zegt afval… of niet. In samenwerking met GoodPlanet vzw richt Imog speciaal voor de kids uit het kleuteronderwijs, de lagere scholen en voor jongeren uit het middelbaar educatieve workshops in.

 

Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

Opeens belandt de prins(es) uit Viesvuilland in de kleuterklas. Kunnen de kleuters helpen om het afvalprobleem in Viesvuilland op te lossen? Samen gaan we aan de slag door het afval op een speelse manier te sorteren en denken we na over oplossingen om afval op school te voorkomen.

In opdracht van Fost Plus, in samenwerking met Imog.

  • Doelgroep: eerste, tweede en derde kleuterklas en eerste en tweede leerjaar
  • Duur: 30 minuten voor de eerste kleuterklas, 50 minuten voor tweede en derde kleuterklas, 75 minuten voor eerste en tweede leerjaar
  • De workshop is gratis! Meer informatie in de brochure
  • Inschrijven kan via www.viesvuilland.be

LABO

Labo (Leren Afval Beheren Op school) kaart afval aan.

Afval. Iedereen produceert het, maar hoe raken we het weer kwijt? Of beter nog: hoe voorkomen we afval? Ontdek samen met de bende van de ‘Plots Afgedankte Dingen – de PAD’s’ - hoe we afval op school beter kunnen beheren en aan afvalpreventie kunnen doen. Via interactieve en gevarieerde werkvormen zoomen we in op de kernprincipes van de Europese afvalstrategie: rethink,?reduce, reuse, repair en recycle. Ofwel: afval omdenken, verminderen, hergebruiken, herstellen en recycleren.

  • Doelgroep:2e en 3e graad lager onderwijs
  • Duur: 120 minuten
  • gratis !
  • inschrijven via deze link
  • locatie : op school, bij voorkeur in de klas