IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Ondergrondse containers en openbaar domein

In Kuurne en Waregem worden bij bepaalde hoogbouwprojecten gebruik gemaakt van selectieve inzameling via ondergrondse containers. Imog verzorgt de lediging hiervan. Vanuit de eigen gemeentediensten komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen vrij waarbij het selectief inzamelen in de gemeentelijke depots een bijkomende service kan bieden. Imog stelt hiervoor haar diensten op maat ter beschikking.

Imog werkte voor de regio een uniforme regeling “beheersysteem voor de ondergrondse inzameling” uit. De gemeenten kunnen dit vastleggen in een stedenbouwkundige verordening. Bij toekomstige aanvragen kan het college van burgemeester en schepenen hier dan naar verwijzen. Zo komen we tot een uniform systeem voor ondergrondse inzamelpunten