IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Team Rudy

Team Rudy is een dienst van Imog, maar bestaat uit verschillende sociale economiebedrijven. De noden van de gemeente worden vastgelegd in een werkgroep waarin zowel Imog, het gekozen sociale economiebedrijf als de betrokken gemeentediensten vertegenwoordigd zijn.


Het netheidsplan en de beleidsondersteuning worden gebruikt als management-tool om de operationele werking efficiënter te organiseren. Indien nodig kunnen bestaande diensten van Imog worden ingepast om tot een geïntegreerde werking te komen.

Afvalkorven

De dienstverlening omvat het ledigen va de afvalkorven. Tijdens de ledigingsronde kan eventueel ook de vullingsgraad worden genoteerd. De frequentie van lediging wordt bepaald door de gemeente en kan bijgestuurd worde aan de hand van het afvalkorvenbeleid.

Sluikstorten

Er kan een opruimploeg ter beschikking gesteld worden die op afroep, na melding, sluikstorten opruimt. Sluikstorten kunen worden vastgesteld en doorgegeven aan bevoegde instanties.

Manueel vegen

Op basis van een eenvoudig veegplan kan periodiek of op afroep een pakket van veegdiensten worden aangeboden. De straten van de gemeente kunnen bijvoorbeeld onderverdeeld worden in 3 categorieën:

  1. centrumstraten
  2. winkelstraten
  3. overige centrumstraten en wegen buiten de bebouwde kom waarbij voor elke categorie een andere veegfrequentie wordt gehanteerd.

Opruimen glasbolsites

Glasbolsites zijn vaak en plaats waar veel afval voorkomt. Dan spreken we niet enkel over het glas in de glasbol, maar vaak wordt er ook zwerfvuil, sluikstort,... aangetroffen naast de glasbol en liggen de sites er niet altijd even netjes bij.

 

Afval trekt afval aan, door dergelijke sites efficiënt en tijdig op te ruimen, kan er bijgedragen worden aan een nette en veilige leefomgeving. De glasbolsites worden periodiek gereinigd, gericht op de lediging, waarbij zwerfvuil wordt verwijderd en de site rond de glasbol wordt geveegd.

Zwerfvuil ruimen

De gemeente kan vrij zijn ploeg samenstellen op de momenten die voor de gemeente schikken. Die ploeg kan op vraag van de gemeente of volgens een eerder vooropgesteld plan openbare wegen, parken, parkeerterreinen, speelpleinen net en rein houden. Opruimen van pleinen en zalen na feestelijkheden behoren ook tot de mogelijkheden. Ook het sneeuw- en ijsvrij maken van fietspaden en trottoirs kan tot hun taken behoren.

Sensibilisering

Voor een goede recyclage is correcte aanbieding noodzakelijk. De ploeg kan nagaan, daar waar het afval aangeboden, of de juiste modaliteiten worden gevolgd en springen bij waar nodig. Bij veegwerken zijn ze in het straatbeeld aanwezig in herkenbare kledij en ze kunnen zwerfvuilprojecten van scholen en verenigingen ondersteunen.