IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Studie, nieuwe projecten, juridische bijstand

Imog voert in opdracht van haar gemeenten studies uit deels in eigen regie en deels door externen voor o.a. difar en uitrustingen op de gemeentelijke containerparken, waarbij Imog zorgt voor de studie, aanbesteding, gunning en opvolging.

Op vandaag ondersteunt Imog de diensten van de gemeenten-vennoten op vlak van dataverwerking en -verstrekking, rapporteringen aan hogere overheden,... Samenwerkingen en participaties, op Vlaams, Belgisch, Europees (en internationaal) vlak onderbouwen deze kennis.

Trimestrieel worden de gemeentelijke containerparkwachters opgeleid in de recentste evoluties inzake wetgeving en containerparkwerking. Jaarlijks worden de containerparken doorgelicht op het vlak van veiligheid en dit in samenwerking met de gemeentelijk preventiedienst.