IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nette regio

De netheidsbarometer

Met deze barometer worden de straten geanalyseerd op netheid en kan er een bijsturing gebeuren om de netheid te verhogen. Het is een eenvoudig, universeel, objectief, flexibel instelbaar en goedkoop instrument éénmaal dit is opgemaakt. Op basis van de output van de resultaten is het mogelijk om een cijfer te verkrijgen voor netheid. Op basis van deze gegevens kunnen op een gefundeerde manier acties ondernomen worden om de netheid te verhogen of kan de conclusie genomen worden om bepaalde activiteiten in die straten af te zwakken en in te zetten in straten waar dit noodzakelijker is. Zo worden de middelen efficiënt ingezet.

Veegplan

De start van een veegplan is gelijklopend met deze van de netheidsbarometer. Ook hier worden de straten opgedeeld in categorieën.  Ook fietspaden, trage wegen, landbouwwegen kunnen hierin opgenomen worden. Voor elke categorie wordt en verschillende frequente van vegen opgelegd. Zowel manueel vegen als machinaal vegen worden opgenomen. De terugkoppeling van de resultaten en planning komen vanuit de netheidsbarometer.

Afvalkorven

Vaak heeft men echter geen idee hoeveel afvalkorven er staan en waar ze allemaal staan, ligt er zwerfvuil rond de bakjes, zijn de recipiënten vuil of is er geen degelijk beleid rond het ledigen. Vaak worden alle bakjes met eenzelfde frequentie geledigd, hoewel het vaak zo is dat niet alle bakjes reeds vol zijn. Een gemeente krijgt ook vaak de steeds terugkerende vraag van de burger om afvalkorven bij te plaatsen. Met een goed uitgebouwd afvalkorvenbeleid kan er gestreefd worden naar de situatie op het terrein waarbij elk zwerfvuilbakje op het grondgebied van de gemeente er steeds netjes bij staat, met een optimale ledigings- en reinigingsfrequentie.