IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Voor gemeenten

De gemeenten worden geconfronteerd met diverse vormen van illegaal ontwijkgedrag zoals zwerfvuil, sluikstorten onkruidgroei, graffiti, hondenpoep,... Deze zorgen voor hinder, overlast en ongenoegen bij de burgers. Imog heeft de know how, middelen en mensen om diensten in het kader van een nette gemeente uit te bouwen, verder te ontwikkelen en uit te leren.

Waarom beroep doen op Imog? 

Beroep doen op Imog heeft zeker een vooreel naar schaalgrootte toe. Wanneer een werknemer van Imog bijvoorbeeld veegwerke of opruimwerken komt uitvoeren gedurende 1 dag in de week in 1 gemeente, kan de rest van de werktijd opgevuld worden met hetzelfde werk in andere gemeenten van de Imog-regio. Voor een gemeente is het soms moeilijker om derelijke taken op te vangen binnen het eigen kader.

 

  1. Imog biedt een geïntegreerde oplossing waarbij inzake afvalverwerking alles rechtstreeks wordt aangeboden conform de afvalhiërarchische ladder.
  2. Ook naar technische ondersteuning voor de veegmachines, heeft Imog een werkplaats en de know how binnen het eigen personeel om de machines te onderhouden en herstellingen uit te voeren. Dit betekent een hogere flexibiliteit en efficiëntie dan wanneer dit wordt uitbesteed.
  3. Imog heeft reds een logistieke ondersteuning en back-up uitgebouwd. Enerzijds bezit Imog voldoende vrachtwagens en personeel om de veegmachines af te leveren en terug op te pikken op de plaats waar er moet geveegd worden en anderzijds over de installaties en vergunningen om een oplossing te bieden voor het afval.
  4. Als gemeene-vennoot dent er geen BTW betaald te worden op de aangeboden diensten, wat een kostenbesparing van 21% betekent op vergelijkbare private diensten.
  5. Wanneer er beroep gedaan wordt op personeel van Imog, draagt Imog ook alle verwerkingskosten en overheadkosten die hiermee gepaard gaan. Indien deze personen in dienst zijn van de gemeente, moet de gemeente echter instaan voor deze kosten.