IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Vlarema

Wat is het Vlarema?

Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Het Vlaamse duurzaam materialenbeheer werd dan ook vastgelegd in het Materialendecreet. En in dit decreet ligt de nadruk niet meer op het begrip 'afval', maar wel op 'materiaal'.

En het VLAREMA (Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen) vertaalt de principes van het Materialendecreet naar de praktijk.

De verschillende soorten afvalstoffen

Een materiaal dat we niet langer nodig hebben, noemen we een afvalstof. We maken een onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Huishoudelijk afval zijn alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een huishouden. Alle andere afvalstoffen worden beschouwd als bedrijfsafval.

Huishoudelijk afval wordt verplicht opgehaald door de gemeenten (of hun intercommunale). Dat is niet zo voor bedrijfsafval. In principe sta je als bedrijf zelf in voor de inzameling en de verwerking ervan. Je moet dus alles zelf organiseren en bekostigen.

Als het gaat om de inzameling van afvalstoffen werken we ook met een derde categorie afvalstoffen: met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door ‘huishoudelijke activiteiten’ van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval.

Wat verandert er op 1 juli 2013 voor bedrijven?

Het belangrijkste om te onthouden is de verplichte bronsortering bij bedrijven waarbij minsten 20 verschillende afvalstoffen selectief dienen aangeboden en opgehaald te worden. Indien deze niet selectief worden aangeboden moet het gemengd bedrijfsafval verplicht naar een erkend sorteercentrum. Indien de verplichte selectieve stromen wel selectief worden aangeboden, mag het residu rechtsreeks worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie

Een ander belangrijk item in het Vlarema betreft een informatieplicht aan de hand van een “contract” tussen inzamelaar en producent met vermelding van de verschillende fracties en hun inzamelwijze.

Voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kan je ook gebruik maken van het gemeentelijke circuit. Indien het restafval van het bedrijf samen wordt opgehaald in één ronde met het huishoudelijke restafval, dan is er overigens geen contract nodig.  Het brandbaar afval dient in de juiste  restafvalzak aangeboden te worden.

Ook voor het PMD en P&K kan men gebruik maken van de huishoudelijke afvalronde (tweewekelijks) en ook hier geldt dat de aard, samenstelling én hoeveelheid vergelijkbaar moet zijn met huishoudelijk afval. Inzake de hoeveelheden is maximaal 240 liter per tweewekelijkse ophaling toegestaan. Met vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kan je ook op het containerpark terecht.

Meer informatie vind je op www.ovam.be