IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Vlarema

Wat is het Vlarema?

Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Het Vlaamse duurzaam materialenbeheer werd dan ook vastgelegd in het Materialendecreet. En in dit decreet ligt de nadruk niet meer op het begrip 'afval', maar wel op 'materiaal'.

En het VLAREMA (Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen) vertaalt de principes van het Materialendecreet naar de praktijk.

De verschillende soorten afvalstoffen

Een materiaal dat we niet langer nodig hebben, noemen we een afvalstof. We maken een onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Huishoudelijk afval zijn alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een huishouden. Alle andere afvalstoffen worden beschouwd als bedrijfsafval.

Huishoudelijk afval wordt verplicht opgehaald door de gemeenten (of hun intercommunale). Dat is niet zo voor bedrijfsafval. In principe sta je als bedrijf zelf in voor de inzameling en de verwerking ervan. Je moet dus alles zelf organiseren en bekostigen.

Als het gaat om de inzameling van afvalstoffen werken we ook met een derde categorie afvalstoffen: met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door ‘huishoudelijke activiteiten’ van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval.

 

Wat verandert er op 1 september 2021 voor bedrijven?

HDe laatste wijziging van het Vlarema bepaalt heel specifieke regels voor het inzamelen van bedrijfsrestafval (afdeling 5.5 en artikel 6.1.1.4). De regels, waarvan de meeste ingaan vanaf 1 september, moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aan de bron wordt gesorteerd. Ze zijn in de eerste plaats belangrijk voor elke IHM van bedrijfsrestafval en gelden eveneens voor intercommunales en gemeenten die restafval van bedrijven inzamelen in volgende gevallen:

1) inzameling van hoeveelheden die niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval (ook al gebeurt dit in dezelfde ronde als het huisvuil) en

2)  inzameling van bedrijfsrestafval in een aparte ronde. Ook wie als vergunde verwerker bedrijfsrestafval op de site verwerkt (opslaan, nasorteren, …) wordt door de regelgeving gevat en ook voor eindverwerkers van bedrijfsrestafval (vnl. verbrandingsinstallaties) is de wetgeving belangrijk.  

De nieuwe regels houden onder meer in dat er naast de contract- en informatieplicht voortaan ook een visuele controle moet gebeuren op het aangeboden restafval. Indien het afval niet conform is, moet de producent hiervan op de hoogte worden gebracht en moet de non-conformiteit bijgehouden worden in een register. In bepaalde gevallen moet het afval nagesorteerd worden zodat het voldoet aan de resultaatsvoorschriften. 

Meer info bij de nieuwe regels vind je uitgebreid op de OVAM-webpagina "Inzameling van restafval bij bedrijven".

 

Voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kan je ook gebruik maken van het gemeentelijke circuit. Indien het restafval van het bedrijf samen wordt opgehaald in één ronde met het huishoudelijke restafval, dan is er overigens geen contract nodig.  Het brandbaar afval dient in de juiste  restafvalzak aangeboden te worden.

Ook voor het PMD en P&K kan men gebruik maken van de huishoudelijke afvalronde (tweewekelijks) en ook hier geldt dat de aard, samenstelling én hoeveelheid vergelijkbaar moet zijn met huishoudelijk afval. Inzake de hoeveelheden is maximaal 240 liter per tweewekelijkse ophaling toegestaan. Met vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kan je ook op het containerpark terecht.

Meer informatie vind je op www.ovam.be