IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Val-I-Pac premies

Wie sorteert, bespaart!

Bedrijven die een inspanning leveren om te sorteren, worden door Val-i-Pac beloond met een jaarlijkse premie. Als erkend inzamelpunt geeft Imog jou jaarlijks een certificaat voor het gescheiden verpakkingsafval dat je hebt aangeleverd op de overslagstations van Harelbeke of Moen.

Sorteren, goed voor het milieu, voordelig voor jouw bedrijf.

Wat is Val-i-pac?

De regelgeving inzake industrieel verpakkingsafval is streng. Het samenwerkingsakkoord uit 1997 tussen de drie gewesten wil de hoeveelheid verpakkingsafval bij ondernemingen terugdringen en streven naar verpakkingen die voor ten minste 80% als grondstof te recycleren zijn. Val-i-pac werd door de sector opgericht om de verplichte terugname van het verpakkingsafval, of het voorschrift 80% daarvan te recycleren of nuttig te verbranden, voor haar leden op zich nemen.

Als je regelmatig goederen uitpakt, kan je als onderneming hier voordeel uit halen. Val-i-pac geeft premies aan bedrijven die goed voorsorteren om de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval te stimuleren en recyclage te bevorderen. Val-i-pac werkt hiervoor samen met erkende partners, zoals Imog. Als je verpakkingshout, isomo of folies selectief bij Imog aanlevert, ontvang je jaarlijks een certificaat waarmee je als ontpakker recht hebt op je recyclagepremie.

Wie komt in aanmerking?

Een Belgische ontpakker is elk bedrijf dat aangeleverde goederen ontpakt. De aangeleverde goederen kunnen zowel uit binnen- als buitenland afkomstig zijn, zolang ze maar op Belgische bodem uitgepakt worden door een bedrijf dat in België is gevestigd.

Praktisch

Contacteer Imog voor praktische afspraken: 056/71.61.17