IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Integraal Milieujaarverslag (IMJV)

Het IMJV bestaat uit verschillende onderdelen:

 • deel identificatiegegevens
 • deel afvalstoffenmelding voor producenten
 • deel afvalstoffenmelding voor verwerkers
 • deel luchtemissies
 • deel wateremissies
 • deel grondwaterwinning en -statistiek
 • deel energiegegevens.

Bedrijven die een IMJV moeten invullen, krijgen elk jaar in de maand januari een brief in de bus.

Als je jouw aangifte niet op tijd opstuurt of niet correct invult, dan krijg je een aanmaning. Wanneer je dan nog niet reageert, dan kan je een administratieve boete krijgen.

Voorwaarden

De OVAM maakt jaarlijks een selectie van bedrijven die verslag moeten uitbrengen over hun gegevens. De OVAM publiceert de lijst van de selectie op haar website uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rapporteringsplicht van toepassing is.

Daarnaast moeten ook de afvalstoffenproducenten van bedrijfsafvalstoffen, vermeld in de lijst van hinderlijke inrichtingen met de letter R in de zevende kolom, brengen verslag uit over de in het vorige kalenderjaar geproduceerde afvalstoffen en grondstoffen.

Niet alle bedrijven die een brief krijgen van het IMJV zijn verplicht om alle onderdelen in te vullen. Heel wat bedrijven moeten enkel een afvalstoffenmelding indienen. Je vindt een lijst van deze bedrijven op de IMJV-website.

Procedure

Er zijn twee manieren om het integraal milieujaarverslag in te vullen:

 • Je vult jouw aangifte in via het e-loket en je dient ze ook elektronisch in.
  • Dit is de meest eenvoudige en de snelste manier, omdat er zo al een aantal gegevens voor jou ingevuld staan. Je hoeft niet alle gegevens zelf in te vullen.
 • Je vult de papieren formulieren in, ondertekent ze en stuurt ze aangetekend terug met de post.

De aangifte moet ingediend worden voor 15 maart.

Websites

Wat doet Imog voor u?

Indien Ovam je heeft uitgenodigd om te rapporteren inzake het afval dat je hebt geproduceerd, dan helpt Imog je hier graag bij.

Alle relevante gegevens die betrekking hebben op uw aanvoer naar Imog, in het desbetreffende jaar, plaatsen wij voor jou op het internetloket van het IMJV. Klik op de link om doorverwezen te worden naar de website van het internetloket.

Je kan er de gegevens raadplegen vanaf begin februari van het desbetreffende jaar. Wanneer je je aanmeldt, dan hoef je enkel nog te verifiëren.