IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Imog kan u hierbij helpen

Vlarema  Art. 4.3.2: Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling

 

haalmethode

brengmethode

U laat de materiaalstroom afhalen op uw bedrijf door een afvalinzamelaar of via het aanbod van Imog / gemeentes

u vervoert de materiaalstroom zelf naar een vergunde verwerker of naar Imog

Klein Gevaarlijk Afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong

containerpark

Papier- en kartonafval

huis aan huis ophaling

sortering Imog Harelbeke of containerpark

Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

overslag Imog Moen of containerpark

Afgewerkte olie

overslag Imog Moen of containerpark

Textielafval

containerpark

Afvalbanden

overslag Imog Moen of containerpark

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten

overslag Imog Moen of containerpark

Puin

puinzak

overslag Imog Moen of containerpark

Groenafval

Container, bigbag of tuinafvalbak

compostering Imog Moen of containerpark

Gevaarlijke afvalstoffen

overslag Imog Moen of containerpark

Asbestcementhoudende afvalstoffen

container of bigbag

overslag Imog Moen of containerpark

Afgedankte apparatuur en recup met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen

Landbouwfolies

sortering Imog Harelbeke of sortering Imog Moen of containerpark

Afgedankte batterijen en accu's

overslag Imog Moen of containerpark

Houtafval

container of bigbag

sortering Imog Moen of containerpark

Metaalafval

overslag Imog Moen of containerpark

PMD

huis aan huis ophaling

sortering Imog Harelbeke of containerpark

Brandbaar restafval (zonder selectieve fracties)

huis aan huis ophaling *

verbrandingsinstallatie Harelbeke of containerpark

* contractbepaling VLAREMA is niet van toepassing