IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Tank CNG bij Imog

Wat is CNG ?

CNG staat voor ‘Condensed Natural Gas’. Het is dan ook de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. Aardgas voor voertuigen wordt geproduceerd door aardgas te comprimeren tot een druk van 250 bij 300 bar. Dat gecomprimeerde gas is schoner en minder belastend voor het milieu.

Slim voor je portemonnee

 • Door zijn schone verbranding laat aardgas niet alleen in de buitenlucht, maar ook in de motor minder schadelijke stoffen achter. Minder afzet van schadelijke stoffen in de motor betekent minder onderhoudskosten. Een aardgasmotor gaat duidelijk langer mee dan een diesel- of benzinemotor.
 • Tot voor kort was aardgas voor voertuigen aanzienlijk goedkoper dan traditionele brandstoffen zoals benzine en diesel. Aan de pomp betaalde u voor een kg aardgas al snel 30 tot 40% minder dan voor een liter diesel. Momenteel ondermijnen de geopolitieke spanningen en de duurder geworden elektriciteit dat voordeel, maar experten hopen op beterschap. Bovendien hebben CNG-wagens een laag verbruik, waardoor ze vaak nog altijd voordeliger per kilometer afgelegde afstand zijn. 

Slim voor het milieu

 • 95% minder uitstoot van fijn stof.
 • De uitstoot van koolmonoxide en stikstofoxide wordt met meer dan 50 % verminderd
 • Rijden op aardgas vermindert de CO2-uitstoot in de hele keten, van productie tot de uitlaat, met 12% t.o.v. diesel en 27% t.o.v. benzine
 • Geen roet, geen uitstoot van kankerverwekkende stoffen, geen uitstoot van benzeen
 • Geluidsreductie tot 75%, geen geurhinder, geen grond- of watervervuiling

Imog beschikt over 2 CNG tankstations

 • CNG-station Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264
 • CNG-station Imog Moen, hoek Steenbakkersstraat en Verzetslaan

Betalen doe je aan de betalingszuil met

 • je eigen bankkaart: Maestro, VISA of Mastercard
 • CAPS-tankkaart
 • ROMAC FUELS tankkaart
 • Gabriëls tankkaart

Opgelet: Imog volgt de marktprijzen, de foto is geen exacte indicatie van de dagprijs.