IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Afvaleilanden

Ook op fuiven, feesten en evenementen kan er perfect worden gesorteerd. Met hetzelfde gemak, doe je het namelijk in de juiste bak. Bij Imog kan je daarom tegen heel democratische prijzen een afvaleiland of de selector huren. Jaarlijks maken dan ook meer dan 100 evenementen van deze service gebruik. Om alles praktisch te laten verlopen, vragen we dan ook om onderstaande instructies correct en nauwgezet na te leven. Dat maakt het ook voor ons een beetje feest!

Een afvaleilandencontainer

Een afvaleilandencontainer is een grote container waar wij maar liefst 28 losse rolcontainers van 180 liter voor diverse fracties (PMD, restafval, P&K, glas en bekers) opladen. Zo kan elke organisator eenvoudig zelf mini-afvaleilandjes opstellen.

Het is hierbij wel niet mogelijk om hierbij andere combinaties van rolcontainers aan te vragen.

Praktisch

Reserveren?

Een afvaleilandencontainer kan je heel gemakkelijk via mail of telefonisch reserveren via info@imog.be of T 0800 99 827 en dat ten laatste één week voor het evenement.  

Gelieve steeds volgende zaken te vermelden:

 • Naam vereniging
 • Soort evenement + verwacht aantal bezoekers
 • Datum levering
 • Datum ophaling
 • Exact omschreven locatie
 • Contactpersoon + telefoonnummer (gsm)
 • Facturatie-adres

Als je aanvraag is ingepland, dan sturen we je nog een schriftelijke bevestiging toe.

Reserveer wel tijdig, want in de zomermaanden zijn de containers gegeerd en onze voorraad is helaas niet onuitputtelijk.

Levering?

De containers worden door onze diensten van maandag tot zaterdag, na concrete afspraak, geplaatst. Na de feesten halen we de containers terug voor je op. Als dat niet gemakkelijk is.  

En om het nog vlotter te laten verlopen, rekenen we ook op jouw hulp!

 1. Geef een correcte, duidelijke en uitgebreide uitleg door waar de containers exact mogen geleverd worden. Hou er wel rekening mee dat onze vrachtwagens de container enkel op een verharde ondergrond plaatsen. De locatie is uiteraard ook bereikbaar via een verharde weg die geschikt is om het gewicht van de vrachtwagen(s) te dragen.
 2. Een telefoonnummer van een contactpersoon ter plaatse is onontbeerlijk. Er wordt ook verwacht dat deze contactpersoon bij zowel de levering als het ophalen ter plaatse is.
 3. De containers worden op dezelfde plaats terug opgehaald. Onze diensten verwachten hierbij dat:
 • alle containers terug verzameld zijn in de grote groene container.
 • alle afval in de rolcontainers is geplaatst. Afval dat naast de rolcontainers ligt wordt niet meegenomen.  

Kostprijs?

€ 91 voor een afvaleilandencontainer met 28 losse rolcontainers

Je kan ook 20 losse rolcontainers huren. Dit kost eveneens € 91.

De prijs (incl. BTW) omvat alle kosten voor levering, huur, ophaling en verwerking van het afval.