IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Veel gestelde vragen

Wat betekent diftar?
Diftar of gedifferentieerd tarief betekent dat je afhankelijk van de afvalsoort en de aangebrachte hoeveelheid al dan niet een kostprijs betaalt. Er wordt gebruik gemaakt van weegbruggen om de juiste hoeveelheid te bepalen.

Moet ik altijd betalen?
Neen, het recyclagepark bestaat uit een gratis gedeelte, de groene zone en een betalend gedeelte, de oranje en de rode zone. Het betalend gedeelte is toegankelijk met je eID via een aparte weegbrug, je betaalt per gewicht met een minimum van 2 euro.

Waarom geldt er voor de betalende fracties een minimumtarief van 2 euro op de recyclageparken?
Kom niet onnodig met kleine hoeveelheden, maar cluster je afval. Dit belast anders te veel het recyclagepark. Op het betalende deel geldt daarom een minimumtarief van 2 euro.

Een autoweegbrug weegt bovendien anders dan een keukenweegschaal. Door dit minimumtarief worden eventuele weegtoleranties en klimatologische omstandigheden ondervangen.

Hoe gebruik ik mijn vrijstelling voor zacht tuinafval of asbestcement?
Rij op de weegbrug van het betalend gedeelte en kies 0,04 euro/kg met vrijstelling (oranje) voor zacht tuinafval of 0,20 euro/kg met vrijstelling (rood) voor asbestcement. Je moet ook terug uitwegen om je aantal kilo's te registreren. Betalen doe je alleen als je boven je vrijstelling van 500 kg/gezin (voor zacht tuinafval) of 200 kg/gezin (voor asbestcement) zit. Je aantal aangebrachte kilo's wordt telkens op 1 januari terug op nul gezet.

De vrijstellingen worden berekend per gezin, conform de koppeling met GDPR wetgeving en herrekening registers. Dat betekent dat als het saldo per gezin is overschreden de klant het normale tarief zal aangerekend krijgen. Het resterende saldo wordt voortaan ook vermeld op het ticket.

Hoe kan ik betalen?
Betalen doe je na het uitwegen en voor het verlaten van het betalend gedeelte via de betaalautomaat. Je kan betalen met bancontact of met munten. Op munten wordt niet teruggegeven. Het saldo wordt bijgehouden op je eID of badge en kan je gebruiken bij een volgend bezoek. Wist je trouwens dat je contactloos met de kaart kan betalen ?

Kan ik als KMO ook terecht op het intergemeentelijk recyclagepark ?
Ja, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen met huishoudelijk vergelijkbaar afval terecht op het recyclagepark. Je moet wel een toegangsbadge aanvragen via de Imog-website. Klik hier om een toegangsbadge aan te vragen.

Kan ik mijn pmd-zak kwijt op het recyclagepark?
Ja, pmd kan je gratis afgeven op het recyclagepark. Pmd moet wel worden aangeboden in de officiële pmd-zak.

Kan ik bedrijfsafval aanbrengen?
Enkel bedrijfsafvalstoffen die met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar zijn qua aard, samenstelling en hoeveelheid kunnen aangebracht worden op het intergemeentelijk recyclagepark. Je kan hiervoor via de Imog-website een toegangsbadge aanvragen voor de recyclageparken in Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Wielsbeke, Waregem, of Zwevegem in jouw gemeente.

Heb je bedrijfsafval dat NIET vergelijkbaar is met huishoudelijk afval (vb. grote hoeveelheden), dan kan je via de Imog-website een toegangsbadge aanvragen voor de KMO-parken. Klik hier om een toegangsbadge aan te vragen.

Wat met Klein Gevaarlijk Afval ?
KGA van huishoudelijke oorsprong mag gratis op het recyclagepark afgegeven worden. KGA van bedrijfsmatige oorsprong wordt niet toegelaten. Bedrijven kunnen hiervoor terecht op de KMO-parken van Harelbeke en Moen.

Mijn enige wagen is een lichte vracht, mag ik dan binnen op het gratis gedeelte van het recyclagepark in Harelbeke?
De groene groep is op de meeste intergemeentelijke recyclageparken vrij toegankelijk. Op het intergemeentelijk recyclagepark in Harelbeke is dit enkel gratis voor particuliere aanvoer met personenwagens (en aanhangwagen).
Ben je inwoner van Kortrijk of Harelbeke en ben je in het bezit zijn van een attest dat de lichte vracht je enige wagen is, dan heb je toegang tot het gratis gedeelte van het recyclagepark in Harelbeke mits voorleggen van dit attest. Het afval dat je aflevert moet om huishoudelijke hoeveelheden gaan.

Het attest kan aangevraagd worden op de website van Imog.  Klik hier om je toegang aan te vragen. Je moet hiervoor het inschrijvingsbewijs en een verklaring op eer kunnen uploaden. Na goedkeuring ontvang je het attest in de vorm van een pdf die je dient bij te hebben. 

Kan ik als niet-inwoner terecht op het recyclagepark van Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke, Waregem, of Zwevegem?
Enkel inwoners van de IGRP-gemeenten kunnen terecht op deze recyclageparken. Heb je geen identiteitskaart van één van de aangesloten gemeenten, dan kan je een toegangsbadge aanvragen aan andere voorwaarden via de website van Imog. IGRP-gemeenten zijn momenteel: Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Avelgem wordt IGRP na de werken.

Ik ben toekomstige inwoner of ik heb een tweede verblijf in één van de Imog gemeenten. Wat moet ik doen?
Toekomstige inwoners of inwoners met een tweede verblijf maar niet wonend in de Imog gemeenten kunnen een toegang via eID aanvragen via deze link. 

Kan ik de identiteitskaart van mijn kinderen gebruiken?
Alle eID-kaarten voor volwassenen zijn geldig (zowel oud als nieuw model). Ook de elektronische vreemdelingenkaart is geldig, mits domicilie in een Imog gemeente. Het kids-ID voor kinderen onder de 12 jaar geeft geen toegang tot het recyclagepark.

Recyclageparken van Kortrijk op reservatie?
Het intergemeentelijke recyclagepark Heule is enkel toegankelijk na afspraak. Dit houdt in dat er per tijdslot van 20 minuten tienplaatsen kunnen gereserveerd worden. Dit geldt voor alle inwoners van de IGRP-gemeenten.  
Digitaal: https://webshop.kortrijk.be/Exhibitions/Overview  
Wie niet online kan reserveren, kan bellen naar het gratis nummer 1777. Reserveren is enkel mogelijk tot de dag voorafgaand aan het gewenste moment Het eerste uur in de ochtend op weekdagen is voorbehouden voor 65+.

Hoe krijg ik mijn gratis hoeveelheden?
Heb je zacht tuinafval of asbestcement mee? Klik dan bij het binnenkomen op de keuzeknop met de juiste vrijstelling op de zuil aan de inweegbrug. Via de koppeling met de Magda-databank van de overheid, wordt een koppeling gemaakt met het gratis quotum per gezin en per jaar.

Waarom geeft de betaalautomaat geen geld terug bij cash betalen?
Uit veiligheidsoverwegingen en om inbraken tegen te gaan worden geen biljetten in de betaalautomaten voorzien. Natuurlijk kan je wel met bancontact betalen en met munten. Ook hier worden geen munten teruggegeven, maar wordt het saldo op de chip van je elektronische identiteitskaart bijgehouden en de volgende keer in mindering gebracht.

Wat als ik mijn portefeuille vergeten ben?
Meld je bij de recyclageparkwachter.

Hoe moet ik asbestcement aanbrengen?
Overeenkomstig de milieu- en afvalregelgeving wordt asbestcement ingezameld op de recyclageparken. Overeenkomstig de ontwerpcode goede praktijk en overeenkomstig de voorwaarden om het asbestcement te storten moet dit voortaan verpakt gebeuren. Op alle intergemeentelijke containerparken kunnen de inwoners doorzichtige en dikke folies (buis en zak) aankopen. Zo kan de inwoner op de recyclageparken vlot aan de juiste folie geraken en dit thuis reeds verpakken.

Moet ik bij twee verschillende tariefgroepen het park verlaten?
Er zijn slechts twee betalende tariefsoorten: de oranje en de rode groep. De ervaring leert dat de aanbiedingen met diverse tariefsoorten eerder beperkt is. Sorteren aan de bron (thuis en niet op het recyclagepark) en clusteren per soort is economisch, ecologisch en praktisch.

Wanneer het recyclagepark geen tussenweegbrug heeft, betekent dit dat je materiaal uit de rode groep en materiaal uit de oranje groep niet samen kan aanbregen. Je moet dan tweemaal het diftar-gedeelte doorlopen. Dit betekent dat je tweemaal de betaalterminal passeert en je tweemaal het minimumbedrag van 2 euro betaalt.

Zal er niet veel meer gesluikstort worden met betalende recyclageparken?
De ervaring leert dat dit niet waar is. Sluikstorten heeft geen relatie met diftar. De afvalsoorten die meestal gesluikstort worden zijn immers: pmd-verpakkingen, schroot, elektrische apparaten, matrassen, vlak glas, enz. Deze fracties staan op het groene tariefgedeelte van het recyclagepark! Het is dus eerder een zaak van burgerzin.

Waarom moet ik zo vaak mijn identiteitskaart gebruiken?
Het systeem van de vervuiler betaalt, stelt dat je betaalt volgens de aard en hoeveelheid van het afval dat je meebrengt. Het systeem met weegbruggen en betaalautomaat kan dit op een objectieve manier meten. Bij elke stap is het hierbij nodig de koppeling met de aanvoerder te maken. Er is geen kartonnen kaart meer (zoals vroeger en bij bijvoorbeeld parkeergarages), maar de koppeling wordt gemonitord via de identiteitskaart. Daarom bied je je identiteitskaart aan bij het inwegen, het uitwegen, de betaalautomaat en het verlaten van het recyclagepark.