IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Aanvraag toegang voor KMO’s, zelfstandigen, 2de verblijven en toekomstige inwoners

Enkel voor de intergemeentelijke recyclageparken van Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem, geldig vanaf 1/9/2020.


Zelfstandigen, KMO's, scholen, verenigingen, OCMW's, rusthuizen kunnen ook op het recyclagepark terecht als ze over een badge beschikken. De borg van een toegangsbadge bedraagt 7,50 euro en wordt bij aanvraag gefactureerd. U kan enkel terecht in de parken van de gemeente waar uw exploitatiezetel is gevestigd.

Dien uw aanvraag hier in

Eigenaars van 2de verblijven, eigenaars in de gemeente doch niet wonend in de gemeente of toekomstige inwoners kunnen ook toegang vragen tot het recyclagepark met hun eID. De aanvraag wordt met de dienst bevolking gecontroleerd. Na bevestiging heb je toegang tot het aangeduide recyclagepark.

Dien uw aanvraag hier in

Particuliere inwoners uit Harelbeke of Kortrijk die enkel een lichte vrachtauto als enige voertuig hebben, kunnen een aanvraag tot gratis toegang (groene tariefgroep) indienen voor het recyclagepark in Imog Harelbeke, gestaafd met een bewijs van FOD mobiliteit of DIV dat er maar één voertuig is ingeschreven op dit adres. Voor de andere recyclageparken is dit niet nodig.

Dit bewijs van inschrijving als enige voertuig kan bij DIV aangevraagd worden door een mail te sturen met een scan van je identiteitskaart naar help.div@mobilit.fgov.be

Met het indienen van deze aanvraag geeft de aanvrager aan de stad Harelbeke en Kortrijk de toelating om het feitelijke aantal voertuigen op het adres van betrokkene vast te stellen.

Dien uw aanvraag hier in