IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Vlak glas

Vormen

Glas komt voor in uiteenlopende toepassingen. En eerste onderscheid kan gemaakt worden op basis van de vorm: hol glas (flessen, bokalen, flacons), vlak glas (vensterglas, serreglas, draadglas, gelamineerd glas, autoruiten, veiligheidsglas,...) Deze fracties eisen een volledig andere verwerking, daarom worden ze ook apart ingezameld. Naast de aard van het glas wordt ook een onderscheid gemaakt op basis van kleur en samenstelling.

Recyclage

Voor de productie van onder andere glaswol wordt op dit moment enkel nog gerecycleerd glas gebruikt. Zo wordt sterk bespaard op natuurlijke grondstoffen, die veel beter kunnen toegepast worden in de productie van wit hol glas, want dat is het moeilijkst om te maken uit recyclagemateriaal.

Inzameling

Omdat vlak glas een volkomen andere behandeling vereist dan hol glas wordt het ook afzonderlijk ingezameld. Om de recyclage van alle glassoorten te vergemakkelijken is het dus van groot belang om hol en vlak glas gescheiden te houden. Je kan met vlak glas terecht op het containerpark in het milieustraatje.


Sorteerregels

Vlak glas kan gedeponeerd worden op het containerpark. In het milieustraatje vind je een speciaal recipiënt.

Enkel vensterglas

Dubbel vensterglas

Gekleurd vensterglas

Spiegelglas

Gewapend glas/draadglas

Glasraam

Kleine hoeveelheden gelaagd glas vb. autoruiten

Verpakkingen (fles, bokaal)

Pyrex glas (te storten)

Kristal (te storten)

Porselein, stenen en keramiek (te storten)