IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Papier & karton

Geschiedenis

Toen in het jaar 105 van onze jaartelling de Chinezen het papier uitvonden, gebruikten zijn hiervoor lompen, oude koorden of rijststro. Het is pas sinds het midden van de vorige eeuw dat in Duitsland een fabricageprocédé werd ontwikkeld, waarbij papierdeeg werd vervaardigd op basis van houtvezels. Bij het gebruik van oud papier als grondstof, wordt dit oud papier met water gemengd. Zo bekomt men een papierdeeg dat eveneens uit houtvezels bestaat, maar dan wel uit gerecycleerde.

Productie

Een boom is een plant die tijdens zijn levensjaren C02 en deze omzet naar zuurstof. Na ettelijke decennia is het resultaat van deze natuurlijke afvalverwerking een volwassen kaprijke boom. Dan zorgt hij voor hernieuwbare grondstoffen. In de houtverwerking gaat quasi niks verloren: wat niet in de massieve branche bruikbaar is, gaat naar de productie van vezelplaten, de papierindustrie of wordt als brandstof aangewend.

 Voor het maken van papier gebruikt men sterke lange vezels vaak afkomstig van naaldbomen. Het hout dat hiervoor wordt gebruikt is afkomstig van bosuitdunningen, kromme takken en restproducten van houtzagerijen. Dit laatste is goed voor ongeveer 1/3 van de hoeveelheid vezels. Hout afkomstig van tropische houtsoorten is ongeschikt voor de papierindustrie. De sterkte van een blad papier wordt bepaald door de lengte van de vezels. Bij iedere bewerking van het papier verkort die vezel. Theoretisch kan je stellen dat 1 papiervezeltje ongeveer 7 leventjes heeft. Daarna is het zodanig verkort dat het eigenlijk gewoon tot stof werd gereduceerd. Dat is de reden waarom er bij de recyclage van papier toch steeds een hoeveelheid nieuwe vezels dient te worden toegevoegd.

 


Sorteerregels

Om de veertien dagen wordt het papier en karton aan huis opgehaald. Dit gebeurt met de duo-ophaalwagens die ook onze blauwe PMD-zak meenemen.

Kranten en tijdschriften

Gewone kartonnen dozen

Schrijfpapier

Kopieerpapier

Computerpapier

Geolied papier of karton

Vuil of vet papier

Papier met een waslaag

Carbonpapier

Gelijmd papier

Kaarten met magneetbanden

Behangpapier

Ringmappen