IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
KGA

Naam

KGA of Klein Gevaarlijk Afval is een verzamelnaam voor heel wat verschillende soorten gevaarlijk afval. We kunnen er op het containerpark steeds gratis mee terecht, want alleen dan kunnen ze op een milieuvriendelijke en veilige manier worden verwerkt.

Inzameling

Het KGA wordt opgedeeld in een aantal groepen. Sommige materialen worden in afzonderlijke containers ingezameld (vb. TL-lampe, autobatterijen, oliën en vetten, motorolie); de andere worden tijdelijk gestockeerd in de KGA-kluis. De aanvoer, aanvaarding en sortering dient steeds te gebeuren onder toezicht van de exploitant of een bevoegde afgevaardigde die voldoende kennis heeft van scheikunde, de eigenschappen en de gevaren van de chemische stoffen die mogen aanvaard worden. Er worden 10 grote groepen onderscheiden. Dit maakt een gepaste verwerking mogelijk:

 1. Resten van verven, inkten, lijmen, harsen
 2. Olie en vetten
 3. Solventen
 4. Zuren
 5. Basen
 6. Schoonmaakmiddelen
 7. Batterijen
 8. Stoffen of producten met kwik
 9. Gevaarlijk huishoudelijk afval met gemengde samenstelling
 10. Verpakkingen met of zonder resten van de gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen van bovenvermelde categorieën

Verwerking

Voor de verwerking van KGA zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Recuperatie: van metalen (vb. verfpot), van glas (TL-lampen), van olie (motorolie na zuivering)
 2. Recyclage tot subsitutiebrandstof (als secundaire energiebron, vb. bij verfresten)
 3. Verbranding met energierecuperatie

Sorteerregels

Op het containerpark wordt KGA opgesplitst in verschillende categorieën. We sommen hieronder de sorteerregels op van de belangrijkste:

Verfresten en lijmen
Verven
Lijmen
Siliconen
Houtbeschermingsproducten

KGA-kluis
Solventen
Zuren
Basen
Schoonmaakmiddelen

TL-lampen
Enkel buislampen

Olie en vetten
Frituurvet
Frituurolie
Motorolie

Batterijen
Ronde batterijen
Knoopbatterijen
Batterijen van weideafsluitingen
Zaklampen

Autobatterij
Accu's van wagens

Spuitbussen
Geen cosmetica
Geen voeding

TL-lampen
Geen gloeilampen
Gen spots
Geen halogeen

Kwikdamplampen
Ronde TL-lampen
Geen gloeilampen
Geen spaarlampen

Autobatterij
Ronde batterijen
Knoopcelbatterij


Weg van de recyclage

Kga.pdf

10 categorieën voor een gepaste verwerking

377 K