IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
KGA

Naam

KGA of Klein Gevaarlijk Afval is een verzamelnaam voor heel wat verschillende soorten gevaarlijk afval. We kunnen er op het containerpark steeds gratis mee terecht, want alleen dan kunnen ze op een milieuvriendelijke en veilige manier worden verwerkt.

Inzameling

Het KGA wordt opgedeeld in een aantal groepen. Sommige materialen worden in afzonderlijke containers ingezameld (vb. TL-lampe, autobatterijen, oliën en vetten, motorolie); de andere worden tijdelijk gestockeerd in de KGA-kluis. De aanvoer, aanvaarding en sortering dient steeds te gebeuren onder toezicht van de exploitant of een bevoegde afgevaardigde die voldoende kennis heeft van scheikunde, de eigenschappen en de gevaren van de chemische stoffen die mogen aanvaard worden.

 • verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners,inkten en inktcartridges;
 • smeeroliën, brandstoffen en antivries;
 • gechloreerde koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen, ontvlambare oplosmiddelen, verf- en celluloseverdunners, terpentijn, petroleumether, ether, brandspiritus, wasbenzine, aceton, methanol, hexaan, tolueen, xyleen, parfums en sterk geconcentreerde ethanol;
 • bijtende en gefluoreerde schoonmaakmiddelen en onderhoudsmiddelen zoals javel, wc-reinigers, autowax, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, meubelolie, boenwas, ontstoppers, beitsmiddelen, bleekmiddelen en ontvetters zoals javel en waterstofperoxide;
 • sterkere zuren zoals zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, accuzuur, chroomzuur en salpeterzuur;
 • sterkere basen zoals bijtende soda of natronloog, kaliloog en ammoniak;
 • fotografische vloeistoffen om analoge foto’s te maken zoals stopbadvloeistoffen, fixeervloeistoffen, fotografische ontwikkelaars, fotografische activators en fotografische additieven;
 • andere gekende gevaarlijke producten op basis van het etiket en het gevaarsymbool op de verpakking, zoals formol en chloortabletten;
 • onbekende producten die burgers aanbrengen en als gevaarlijk beschouwd worden; bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, schimmelwerende middelen en wormbestrijdende houtbeschermingsmiddelen;
 • batterijen en accu’s;
 • metallisch kwik en kwikhoudende afvalstoffen zoals kwikthermometer en gasontladingslampen (bv. spaarlampen en tl-lampen);
 • brandblusmiddelen zonder statiegeld;
 • niet (volledig) opgebrand vuurwerk en niet (volledig) opgebrande vuurpijlen;
 • injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten aangeboden in een naaldcontainer;
 • rookdetectors;
 • röntgenfoto’s en nitraatfilms;
 • niet-geperforeerde gasflessen voor éénmalig gebruik en gaspatronen.

Verwerking

Voor de verwerking van KGA zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Recuperatie: van metalen (vb. verfpot), van glas (TL-lampen), van olie (motorolie na zuivering)
 2. Recyclage tot subsitutiebrandstof (als secundaire energiebron, vb. bij verfresten)
 3. Verbranding met energierecuperatie

Sorteerregels

Op het containerpark wordt KGA opgesplitst in verschillende categorieën. We sommen hieronder de sorteerregels op van de belangrijkste: