IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Houtafval

Samenstelling

Alle hout is samengesteld uit cellulose. Cellulose is een organische molecule en is de bouwsteen van bomen en planten. Houtafval is een fractie waarvoor een nuttige toepassing bestaat. Door recyclage verminderd het restafvalcijfer en hergebruiken we kostbare natuurlijke grondstoffen.

Inzameling

De houtinzameling gebeurt bijna uitsluitend via het containerpark. Vroeger werd het meeste houtafval via de grof vuilcontainer ingezameld. Als we een onderscheid maken in het afvalhout, dan kunnen we dit onderverdelen in drie groepen: Onbehandeldhout, behandeld hout en resthout. Het onderscheid in de verschillende soorten wordt onder ander gemaakt door de kostprijs voor verwerking en de kwaliteitseisen die gesteld worden door de afnemers van het geconditioneerd houtafval. De drie categorieën worden afgevoerd naar het sorteercentrum voor houtafval in Moen.

Verwerking

Het onbehandeld (schoon) hout kan na versnippering en na verwijdering van onzuiverheden (vb ijzer) gebruikt worden bij de productie van spaanplaten of als structuurmateriaal bij groencompostering. Voor het geverfd en gelakt hout is een mogelijk alternatief, het bijstoken in kolencentrales of in de keramische industrie.

 


Sorteerregels

Op het containerpark zijn verschillende containers voorzien voor houtafval, naargelang het type.

Onbehandeld hout
Ongeschilderd hout
Paletten
Bekistingshout

Behandeld hout
Geschilderd hout
Spaanderplaten
Vezelplaten
Oud meubilair
Afbraakhout

Samengesteld hout
MDF
Geperst karton
Binnendeuren
Unaliet
Triplex en multiplex

Onbehandeld hout
Behandeld hout
Oud meubilair
Afbraakhout
Metalen onderdelen, diameter >10mm

Behandeld hout
Geïmpregneerd hout
Spoorwegdwarsliggers
Hout dat lang in water stond